Overige studiekeuzeactiviteiten

Beroepenvoorlichting ICT

Middelbare scholen organiseren wel eens een beroepenvoorlichting.  Indien daarbij ondersteuning wenselijk is voor het vakgebied ICT, kunnen wij een afgestudeerde student ICT, die al een tijdje als professional aan het werk is, vragen of hij iets over zijn beroep wil komen vertellen op de middelbare school. Bent u vakdocent en/of decaan op een mbo of vo en wilt u dit type voorlichting aanvragen, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. 

Oud-leerling voor de klas

Er zijn middelbare scholen, die soms een oud-leerling van de eigen school benaderen, om iets te komen vertellen over de vervolgopleiding, die deze oud-leerling heeft gekozen. De oud-leerling is dan nu vaak eerste- of tweedejaars student van de bacheloropleiding HBO-ICT. Scholen benaderen deze oud-leerlingen rechtstreeks om hiervoor een afspraak te maken. Lukt het niet direct een oud-leerling te vinden om iets over de bacheloropleiding HBO-ICT te komen vertellen, dan kunnen wij u ondersteunen en een student zoeken, die bereid is iets te komen vertellen, die niet van uw school afkomstig is. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.