Leervormen

De opleiding biedt drie verschillende leervormen. Dit zijn verschillende manieren om kennis en vaardigheden op te doen. Het kan variëren van meer gestructureerd en voorspelbaar tot meer open en met een eigen inbreng van de student.

Kenmerken
 • Bij alle leervormen wordt gewerkt met vraagstukken uit het ICT beroepenveld
 • De omgeving is rijk aan feedback en stimuleert je actief aan de slag te gaan, vaak samen met anderen
 • Je kunt kiezen voor een leervorm die het beste bij je past: course-based, demand-based of open learning. Hierbij kan de mate van voorspelbaarheid, de sturing van de docent en de inhoudelijke keuzevrijheid verschillen.
 • Vanaf leerjaar twee kun je ieder semester opnieuw een keuze maken voor de leervorm

Course-based

Bekijk de uitleg in deze video

Demand-based

Bekijk de uitleg in deze video

Open Learning

Bekijk de uitleg in deze video

Sfeerafbeelding Fontys

Een voorspelbare leerweg

 • Al jouw leeractiviteiten vinden plaats in de vorm van taken zoals je die later in de praktijk tegenkomt.
 • Je weet vooraf wat je gaat leren en hoe je leeractiviteiten er uit zien.
 • In jouw rooster vind je een overzicht van jouw lessen en projecten.
 • Theorie pas je toe in praktijkopdrachten.


 • Vanaf de start van de opleiding in het Engels
 • Nederlandse en internationale studenten
 • Lesplaats: alleen Eindhoven


Denk aan:
Je gaat naar Rome...
De highlights langs de route zijn vooraf al voor je uitgestippeld.
Je kunt aansluiten bij begeleide excursies.

Sfeerafbeelding Fontys

Een flexibele leerweg

 • Je werkt met praktijkvraagstukken.
 • Je zoekt zelf naar kennis en vaardigheden, nodig om de vraag/het probleem op te lossen.
 • Je krijgt keuze uit bestaande leeractiviteiten en- materialen, maar je mag ook een voorstel doen om het op je eigen manier aan te pakken.
 • Workshops / instructie worden zoveel mogelijk aangeboden - op jouw vraag - op het moment dat dit voor het project of voor jou relevant is en staan daarom nog niet altijd vooraf ingepland.


 • Alleen tijdens de propedeuse Nederlands
 • Nederlandse studenten
 • Lesplaats: Eindhoven en Tilburg


Denk aan:
Je gaat naar Rome...
Je mag zelf bepalen welke route je neemt.

Sfeerafbeelding Fontys

Een open leerweg

 • Je vertrekt vanuit je individuele leervraag en bouwt van daaruit je eigen gekozen ICT profiel op.
 • Je bepaalt zelf de inhoud.
 • Je kunt je als ICT-er verbreden of verdiepen en zoekt daar een uitdagende opdracht bij uit de praktijk
 • Je kiest zelf gepaste leerbronnen en leeractiviteiten en gaat daarover in gesprek met je coach.
 • De opleiding borgt het niveau om te komen tot een kwalitatief goed opgeleide ICT-er.
 • Een ICT-er met veel zelfsturend vermogen, die weet wat hij wil!


 • Engels als voertaal
 • Mogelijk vanaf het tweede leerjaar
 • Lesplaats: Eindhoven en Tilburg


Denk aan:
Je mag zelf bepalen waar je naartoe gaat in Europa.
Je mag zelf bepalen welke route je neemt.

Tweede jaar tot en met afstuderen:

Vanaf het tweede jaar komen alle HBO-ICT-studenten uit het Course Based en het Demand Based onderwijs samen. Vanaf nu kun je voor elk semester opnieuw een keuze maken voor een specialisatie en een leervorm, die op dat moment het beste bij jou past. Heb je in het eerste jaar de keuze uit Course Based of Demand Based, nu komt daar de optie Open Learning bij. Dit biedt je de mogelijkheid een persoonlijk samengesteld programma (open learning) te volgen, waarbij je de inhoud van je opleiding zelf bepaalt. Vanaf het tweedejaar tot en met het afstuderen kun je dus elk semester kiezen uit drie leervormen! Ook krijg je goede begeleiding bij het kiezen van die leervorm, die op dat moment het beste bij je past!