Inhoud opleiding

De opleiding Human Resource Management (HRM) bestaat uit vier studiejaren:
Ieder studiejaar bestaat uit vier periodes, een periode bestaat uit tien weken. Je begint met een propedeusejaar waar het behalen van je propedeuse centraal staat. In dit jaar kom je vakken tegen zoals zoals talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en arbeidsbemiddeling. Daarnaast ben je actief bezig met het ontwikkelen van vaardigheden; gespreksvaardigheden, schriftelijke vaardigheden, presentatie vaardigheden, methoden en technieken van onderzoek. In het eerste en tweede studiejaar voer je praktijkopdrachten uit binnen de omgeving van je opleiding. In het derde en vierde jaar ga je opdrachten in, en voor de beroepspraktijk uitvoeren met begeleiding vanuit de opleiding. Zo ontwikkel je je tot beginnend beroepsprofessional en betreed je de arbeidsmarkt met voldoende bagage.

 • Opbouw

  De opleiding HRM bestaat uit vier studiejaren. Je bent gemiddeld veertig uur per week bezig met je studie. In het propedeusejaar krijgen je vakken zoals arbeid- en organisatiepsychologie, personeelsmanagement, selectie en assessment, loopbaantheorie en vaardigheidslessen zoals presenteren en gespreksvaardigheden. Daarnaast werk je in een team aan een teamopdracht.

  Het eerste jaar

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 20 uur lessen
  • 10 uur projecten/praktijk
  • 10 tot 20 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  50%
  Zelfstudie
  15%
  Praktijk
  35%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

 • Struikelvakken

  Een hbo-studie kan soms even wennen zijn, de studiedruk ligt vaak hoger maar ook de manier van leren is anders. HRM wordt heel breed belicht, niet alles is altijd even interessant voor iedereen. Je krijgt een brede basis in de eerste twee jaren. Het eerste jaar is heel divers. Afhankelijk van vooropleiding en je houding gaan sommige zaken makkelijker en vragen andere vakken meer tijd, bijvoorbeeld economische vakken voor mbo-studenten en psychologie voor scholieren. Voor veel studenten is het stimulerend om alle hoor- en werkcolleges bij te wonen en actief mee te doen aan de opdrachten.

 • Stage en afstuderen

  In het derde leerjaar ga je een stage lopen die twintig weken duurt. Je bent tijdens de stage vier dagen per week op je stageplek aanwezig. Je draait dan mee in die organisatie. Op deze manier krijg je een goed beeld van hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Vanuit de opleiding krijg je een opdracht die je tijdens je stage gaat uitwerken. Je krijgt 1 grote Onderzoeks- & adviesopdracht. Je gaat 1 dag per week tijdens je stage aan deze opdracht werken. De andere drie dagen op je stage loop en werk je mee. Een dag per week naar ga je terug naar school.

  In het vierde en tevens laatste jaar van de opleiding loop je gedurende het hele jaar een praktijkstage van vier dagen per week. Tijdens deze stage voer je een aantal opdrachten uit waarmee je laat zien dat je jezelf hebt ontwikkeld tot een professional binnen het HR-domein. Twee dagen per week werk je op je stage aan de opdrachten voor school. De anderen twee dagen loop en werk je mee . Een dag per week naar ga je terug naar school. Je houdt je bezig met een Onderzoeks- & adviesopdracht en een Innovatie & interventieopdracht

 • Buitenland
  Als student HRM kan je een deel van je opleiding in het buitenland verblijven; voor veel studenten een erg waardevolle ervaring die je altijd bij zal blijven. Het opdoen van een internationale ervaring vergroot niet alleen je zelfstandigheid, maar vergroot ook je kansen op de arbeidsmarkt. Steeds meer bedrijven zijn internationaal georiënteerd en vinden afgestudeerden met een internationale ervaring erg waardevol. Doordat je je leert aan te passen aan een andere taal en cultuur laat je zien dat je je goed weet te redden binnen een buitenlandse setting en niet bang bent om je grenzen te verleggen. Bovendien verbeter je ook je beheersing van de Engelse taal en bouw je een internationaal netwerk op.

  Wanneer kan ik naar het buitenland? Hoe lang en waar kan ik naar toe gaan?
  In het derde studiejaar ga je een minor volgen en stage lopen, van ieder 20 weken. Je kunt ervoor kiezen om de minor of stage in het buitenland te doen. Voor de minor bestaan uitwisselingscontracten met onderwijsinstellingen in het buitenland; zowel binnen als buiten Europa. Je volgt dan een semester lessen in het Engels in een internationale klas. Voor stage kun je zelf een stageplek zoeken in het buitenland (waar je maar wilt) of gebruik maken van één van de contacten die de opleiding heeft.

  Wat ga ik concreet doen?
  Als je een minor gaat doen, stel je zelf een vakkenpakket samen bij de onderwijsinstelling waar je een semester gaat studeren. Dit kan verbredend of verdiepend zijn ten aanzien van je opleiding. Ga je voor stage naar het buitenland, dan ga je aan de slag binnen een organisatie waar je passende werkervaring op kunt doen. Je draait mee in de dagelijkse werkzaamheden en krijgt ook opdrachten mee vanuit de opleiding, welke je binnen je stage vervult.
 • Hoe krijg je les
  Een van de werkvormen zijn hoorcolleges waarin theorie van een bepaald vak behandeld wordt. Naast hoorcolleges krijg je ook werkcolleges. In een klas met medestudenten werk je onder begeleiding van een docent aan leeropdrachten. Je leest en legt verbanden tussen theorie en praktijk. Soms maak je gezamenlijk oefeningen of wordt er een discussie gehouden over een opdracht die je van de docent ontvangt.

  Verder volg je vaardigheidstrainingen, wat inhoudt dat je eigen vaardigheden zoals presentatievaardigheden en gespreksvaardigheden ontwikkelt en traint. Je geeft bijvoorbeeld een presentatie of schrijft een zakelijke brief voor een organisatie. In interactie met andere studenten en onder begeleiding van een docent werk je aan je professionele vaardigheden die je als HRM’er nodig hebt. Deze verschillende werkvormen komen samen in integrale opdrachten, die je in teamverband uitvoert.
 • Studiebegeleiding

  De opleiding HRM van Fontys kenmerkt zich in kleinschaligheid. Tijdens de studie werk je vooral in groepen met je medestudenten. Daarnaast werk je individueel aan een planning van je eigen studie- en werkproces. Je bent bezig met het maken en verantwoorden van keuzes gedurende je opleiding. Je leert hierdoor om jezelf te oriënteren als professional. Met professional bedoelen we een werkend persoon op de arbeidsmarkt.

  Je krijgt tijdens je studie een persoonlijke begeleider. Dit heet een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is een van de docenten van de opleiding, die je persoonlijke aandacht geeft en jouw studievoortgang in de gaten houdt. In het eerste jaar stel je samen met je studieloopbaanbegeleider regelmatig vast waar je de komende periode aan gaat werken. Zo houd je zelf de regie over jouw studie.

  Het divers samengestelde docententeam begeleidt je intensief. Gedurende de opleiding ben je constant in dialoog met je studieloopbaanbegeleider, andere docenten, je medestudenten, maar ook met jezelf. De opleiding is een intensief traject van persoonlijke ontwikkeling en training in vaardigheden. Het doel is dat je je in vier jaar ontwikkelt tot een competente HRM-professional.

 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Typerend voor deze opleiding

  Typerend voor deze opleiding

  De opleiding HRM van Fontys kenmerkt zich door een ‘brede benadering’. Onze studenten zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt doordat hen een brede visie wordt aangeleerd. Waar andere HRM-opleidingen vaak kijken vanuit een organisatorische (meer economisch/ bedrijfskundige) kant, kijkt de HRM-opleiding van Fontys naar arbeid vanuit drie verschillende invalshoeken: vanuit de organisatie, vanuit de maatschappij en vanuit het individu. 

  Ook onderscheidt de opleiding zich door de persoonlijke benadering. Je krijgt tijdens je studie een persoonlijke begeleider. Dit heet een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is een van de docenten van de opleiding, die je persoonlijke aandacht geeft.

 • Vakken in het eerste studiejaar

  In de opleiding HRM staan vier thema’s centraal:

  • Beoordelen
  • Ontwikkelen
  • Zorg
  • Organiseren

  Curriculum HRM

  Klik hier voor het curriculum (het volledige programma) van de opleiding HRM.

  Curriculum HRM