Inhoud opleiding

Inhoud

Een studiejaar bestaat uit twee semesters. In ieder semester vinden projecten, lessen en tentamens plaats. Vakken die gedurende de opleiding plaatsvinden zijn Marketing, Management, Accounting and Finance, International Law, Business Research en Human Resources.

Er is sprake van een inspirerende, internationale en sfeervolle omgeving. Een belangrijk onderdeel is de focus op een internationale werkomgeving. Dit komt terug in de inhoud van de projecten en de stages in het buitenland, maar ook in de samenwerking met studenten met verschillende nationaliteiten.

Eigenschappen van een International Business student:

 • Zelfstandig
 • Gaat uitdagingen aan
 • Werkt graag samen
 • Affiniteit met talen
 • Interesse in culturen

Meld je aan voor de opleiding

Zo pak je het aan
Sfeerafbeelding Fontys
 • Typerend voor deze opleiding

  Typerend voor deze opleiding

  De opleiding wordt in het Engels aangeboden en leidt op tot Bachelor of Business Administration (BBA). De nadruk ligt op uitdagingen op het gebied van International Management, International Marketing en Finance. In een inspirerende, internationale en sfeervolle omgeving leer je samenwerken met diverse culturen.

  Eindhoven
  De campus ligt dicht bij het hart van de bruisende stad, waar innovatie centraal staat. In de lessen spelen actuele ontwikkelingen een belangrijke rol en is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de studie wordt een premaster aangeboden voor de universiteit van Maastricht.

  Venlo
  De campus is een echte internationale omgeving: 70% van alle studenten komt uit het buitenland. Je hebt genoeg keuze voor een buitenlandsemester, er wordt namelijk samengewerkt met meer dan 120 partneruniversiteiten. Je doet tijdens je studie veel praktijkervaring op met de Startup Factory.

  Typerend voor IB Eindhoven

  - De campus ligt dicht bij het hart van de bruisende stad Eindhoven waar innovatie centraal staat.
  - In de lessen spelen actuele ontwikkelingen een belangrijke rol.
  - Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling gedurende de gehele studie.
  - We bieden gedurende de studie een premaster aan voor de universiteit van Maastricht.

  Typerend voor IB Venlo

  - Project gestuurd onderwijs: Je wordt uitgedaagd om van begin af aan door middel van projecten te leren.
  - International Business in Venlo is een echte internationale omgeving: 70% van alle studenten komt uit het buitenland
  - In het tweede jaar doe je al praktijkervaring op met de Startup Factory, wat voor werkgevers zeer waardevol is
  - Je hebt veel keuze voor je buitenlandsemester, Fontys Venlo werkt samen met meer dan 120 partnerhogescholen wereldwijd

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys
 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar is verdeeld in twee semesters. In beide semesters volg je vakken zoals bijvoorbeeld (E)-Marketing, International Business and Finance en Management. Daarnaast maak je samen met medestudenten een aantal projecten, zoals bijvoorbeeld een 'new business plan'. Daarnaast werk je aan individuele opdrachten zoals een online marketingplan.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 20-25 uur les
  • 8-12 uur projectwerk
  • 10-15 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  30%
  Zelfstudie
  40%
  Praktijk
  30%

  Bij de opleiding IB dien je binnen een jaar 50 van de 60 studiepunten van de propedeuse te behalen. Je weet daardoor vrij snel of de opleiding geschikt is voor jou en of jij geschikt bent voor de opleiding.

  Na het eerste jaar

  De IB-opleidingen in Venlo en Eindhoven zijn in grote lijnen gelijk. Toch liggen er een aantal accentverschillen. Deze kun je zien in de studieschema's van beide opleidingen.

  Het tweede jaar

  Na het propedeusejaar maak je in het tweede jaar een verdiepingsslag. Je krijgt vakken die meer toegespitst zijn op je latere werk als internationaal manager. Daarnaast pas je de geleerde theorie toe in de praktijk. Zo werk je bij IB Eindhoven aan een internationaal marketingproject en richt je bij IB Venlo een eigen bedrijf op in de Start-Up Factory.

  Het derde jaar

  In het derde jaar volg je een minor in Nederland of in het buitenland bij één van de partnerhogescholen. Vervolgens kun je een semester op stage bij een bedrijf.

  Het vierde jaar

  Het vierde jaar is voor beide opleidingen verschillend, maar het laatste semester ga je afstuderen. Dit kan bij een bedrijf uit onze databank of bij een bedrijf dat je zelf kiest. In je afstudeeropdracht laat je zien wat je de afgelopen vier jaar hebt geleerd in een grote, afrondende opdracht. Dit is het einde van deze opleiding. Een mooie (op)start voor jouw internationale toekomst!

 •   Studieschema IB Eindhoven

  Ieder studiejaar bestaat uit twee semesters. In elk semester staat in de lessen en projecten een ‘beroepsrol’ centraal. De vakken, het project en de toetsen in die periode sluiten daarbij aan.

  Het eerste jaar (propedeuse)

  In het propedeusejaar krijg je een introductie in economie, marketing, management en andere relevante vakken. Naast de lessen maak je samen met een aantal medestudenten een project.
  Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je je studievoortgang en andere zaken die je studie kunnen beïnvloeden.

  Semester 1 Semester 2
  Vakken: Vakken:
  (E-)Marketing (E-)Marketing
  Economics Economics
  Management Business Process Management
  International Law Law
  Business Research Quality Management
  Statistics Finance & Accounting
  Finance and Accounting

  Projecten

  Semester 1: Getting an understanding of International Business and New Business Challenges & Concept Visualization
  Semester 2: Junior Business Consultant

  Het tweede jaar

  In het tweede jaar maak je een verdiepingsslag. Met vakken als Business Developments, Marketing and Accountability en Financial Management.
  Daarnaast neem je ook deel aan een aantal projecten samen met medestudenten.

  Semester 3 Semester 4
  Vakken: Vakken:
  Business Developments Intercultural Proficiency
  Financial Accounting Law and Ethics
  Marketing and Accountability Supply Chain Management
  Quantitative Research Logistics and Warehousing
  (E-)Marketing Qualitative Research
  Personal Leadership Financial Management
  Business Communication

  Projecten

  Semester 3: International project weeks
  Semester 4: Consultancy project

  Het derde jaar

  In het derde jaar ben je vrijwel het hele jaar niet op de campus. Je gaat een semester lang stage lopen bij een (internationaal) bedrijf. Daarna volg je een minor. Dit kan bij Fontys, maar dit kan ook bij een partnerhogeschool in Nederland of in het buitenland. Vanwege het internationale karakter van IB wordt het sterk aangeraden om je stage en de minor in het buitenland te volgen. IB Eindhoven heeft meer dan 100 partnerhogescholen over de hele wereld.

  Semester 5 Semester 6
  Stage (in het buitenland) Minor (in het buitenland)

  Het vierde jaar

  In het vierde jaar kom je weer terug naar de campus. Met je praktijkervaring en de tijd die je in het buitenland hebt doorgebracht volg je in het zevende semester weer vakken ter verdieping. Daarna begin je aan je afstudeeropdracht bij een (internationaal) bedrijf.

  Semester 7 Semester 8
  Vakken: Afstudeeropdracht (thesis)
  Research Methods
  Academic English
  Ethics
  Academic Skills

  Projecten

  Semester 7: Academic Skills and Overall Research Assignment
  Semester 8: Afstudeeropdracht (thesis)

  Semester 4

  Semester 6

 •   Studieschema IB Venlo

  Ieder studiejaar bestaat uit twee semesters. In elk semester staat in de lessen en projecten een ‘beroepsrol’ centraal. De vakken, het project en de toetsen in die periode sluiten daarbij aan.

  Het eerste jaar (propedeuse)

  In het propedeusejaar krijg je een introductie in economie, bedrijfskunde, management en andere businessvakken. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je je studievoortgang en andere zaken die je studie kunnen beïnvloeden.

  Semester 1 Semester 2
  Project: Investigate your market Project: Analyse your company
  Marketing Analysis Accounting & Finance
  Business research I Operations & Supply Chain Management
  Organisations and People Organisations and People
  Effective Communication I Effective Communication I
  Additional language I (Engels of Spaans) Additional language I (Engels of Spaans)
  Personal & professional development I Personal & professional development I

  Het tweede jaar

  In het tweede jaar maak je een verdiepingsslag. Met vakken als International Marketing, Sustainable Innovation en Management and Leadership wordt je opgeleid tot een vakkundig, internationaal manager. Een grote rol in het tweede jaar is weggelegd voor de mini company. Je richt je eigen bedrijf op met ongeveer 10 andere studenten.

  Semester 3 Semester 4
  Project: Develop your business Project: Drive your business
  Project: StartUp Factory Project: StartUp Factory
  Business Intelligence Business Intelligence
  Effective Communication II Effective Communication II
  Additional language II (Engels of Spaans) Additional language II (Engels of Spaans)
  Personal & Professional development II Personal & Professional development II

  Het derde jaar

  In het derde jaar ben je vrijwel het hele jaar niet op de campus. Je gaat een semester lang stage lopen bij een (internationaal) bedrijf. Daarna volg je een minor. Dit kan bij Fontys, maar dit kan ook bij een partnerhogeschool in Nederland of in het buitenland. Vanwege het internationale karakter van IB wordt het sterk aangeraden om je stage en de minor in het buitenland te volgen. Fontys Venlo heeft meer dan 120 partnerhogescholen over de hele wereld.

  Semester 5 Semester 6
  Beroepsopleidende stage Minor, bijv. buitenlandminor

  Het vierde jaar

  In het vierde jaar kom je weer terug naar de campus. Met je praktijkervaring en de tijd die je in het buitenland hebt doorgebracht volg je in het zevende semester weer vakken ter verdieping. Daarna begin je aan je afstudeeropdracht bij een bedrijf.

  Semester 7 Semester 8
  Project: Strategic review of a company Stage en afstuderen
  Business Research II
  Specialisatie course I + II (kiezen uit 2 van de 6)
  1. Human Resource Management
  2. Consumer Behaviour
  3. Supply Chain Management
  4. Management and Control
  5. Business Psychology
  6. Business Ethics
 • Struikelvakken
  Tijdens de studiekeuzecheck word je onder andere getest op de struikelvakken. Dit zijn vakken waarvan wij denken dat ze lastig voor je kunnen zijn. Je krijgt dan tijdens het individuele mentorgesprek handvatten aangereikt om dit eventueel bij te spijkeren.

  Struikelvakken bij IB zijn Finance & Accounting en Statistiek.
  De beste voorbereiding hierop is het volgen van het profiel Economie en Maatschappij.
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Hoe krijg je les?
  Het jaar is opgedeeld in twee semesters (halve jaren). Elk semester bestaat weer uit twee periodes van ieder 10 weken. De laatste twee weken van elke periode zijn ‘toetsweken’.

  De lessen zijn meestal klassikaal, dus met 25 tot 30 studenten tegelijk. Natuurlijk is elke les anders, maar over het algemeen geldt dat de lessen bestaan uit een combinatie van uitleg en het werken aan / bespreken van opdrachten. Uiteraard is er ook altijd de gelegenheid voor het stellen van vragen.

  Voor sommige onderdelen van het opleidingsprogramma worden workshops gegeven. Bijvoorbeeld waar het gaat over houding en vaardigheden. Tijdens de workshops ga je samen aan de slag met de gegeven theorie.

  Naast de lessen en workshops werk je samen met 4 of 5 medestudenten aan projecten zoals een business- of exportplan. Bij IB Venlo werk je met 10 tot 12 studenten van verschillende economische opleidingen samen in de Start-Up Factory.
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Stage en afstuderen

  Stage is een belangrijk onderdeel bij de opleiding IB. Je gaat tijdens je studie tweemaal op stage. In het derde studiejaar volg je een oriënterende stage en in het vierde studiejaar ga je afstuderen. Dit kan bij een bedrijf zijn uit onze databank, maar ook bij een bedrijf dat je zelf hebt benaderd. Tijdens beide stages word je begeleid door een docent van de opleiding. Deze docent geeft inhoudelijke feedback en is er voor je bij eventuele problemen.

  Oriënterende stage

  In het derde jaar ga je tijdens 20 weken stage een opdracht uitvoeren bij een internationaal bedrijf. Je kiest zelf het bedrijf en de opdracht die je aanspreekt. Vanwege het internationale karakter van de opleiding wordt een stage in het buitenland gestimuleerd.

  Afstudeerstage

  Tijdens de tweede helft van het vierde jaar ga je een afstudeeropdracht uitvoeren bij een door jou uitgekozen bedrijf. Tijdens deze afstudeeropdracht laat je zien wat je de afgelopen vier jaar hebt geleerd in een grote, afrondende opdracht. Je afstudeerstage is een goede voorbereiding op je toekomstige baan. Tegelijkertijd vergroot je je netwerk. Regelmatig wordt afstudeerders een baan aangeboden bij het afstudeerbedrijf.

  Bedrijven waar onze studenten stage lopen en/of afstuderen:

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Studiebegeleiding

  Studiebegeleiding

  Studieloopbaanbegeleider / Tutor

  Tijdens je studie word je intensief begeleid door een studieloopbaanbegeleider (ook wel tutor genoemd). De tutor is een persoonlijke coach die je kan helpen bij je studievoortgang. Je bespreekt de studievoortgang in een persoonlijk gesprek op minimaal vier momenten in het jaar. Naast de studievoortgang worden belangrijke beslissingen die je neemt tijdens je studie (het volgen van een minor, studeren of werken in het buitenland) besproken.

  Projectcoach

  Tijdens de projecten word je begeleid door een projectcoach, waar je wekelijks overleg mee hebt, samen met je projectgroep. De projectcoach geeft feedback op gemaakte stukken en kan bijvoorbeeld helpen om problemen op te lossen die plaatsvinden binnen de projectgroep.

  Stage-/afstudeerbegeleider

  Tijdens beide stages word je begeleid door een docent van de opleiding. Deze docent geeft inhoudelijke feedback en is er voor je bij eventuele problemen.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Studie advies

  Aan het einde van het eerste jaar na inschrijving ontvang je een bindend studieadvies. De hoogte van het aantal studiepunten per advies kun je vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER). Er zijn twee mogelijkheden:

  Positief studieadvies: Je hebt je propedeuse behaald en je mag doorgaan met de opleiding;
  Voorwaardelijk positief of negatief studieadvies: Je voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de OER en hebt voldoende studiepunten behaald om te mogen blijven. Met een voorwaardelijk advies moet je ervoor zorgen dat je voor het einde van het tweede jaar de propedeuse alsnog hebt behaald;
  Bindend negatief studieadvies: Als je na een jaar niet genoeg studiepunten hebt voor een voorwaardelijk positief of negatief studieadvies, dan krijg je een bindend negatief studieadvies. Mocht je een bindend negatief studieadvies krijgen, dan wordt je inschrijving door Fontys beëindigd. Je kunt je studie dan niet vervolgen bij de opleiding waarvoor je bent ingeschreven of bij een soortgelijke opleiding met dezelfde ISAT code binnen Fontys Hogescholen. Uiteraard wil je het niet zover laten komen. Vraag daarom altijd om hulp bij je studieloopbaanbegeleider/tutor wanneer je denkt dat het niet goed gaat met je studie.