Het eerste jaar (propedeuse)

 

  Er starten elk studiejaar 275-300 nieuwe studenten.

  De meeste eerstejaars studenten zijn 17-18 jaar oud.
  Vakken die je in het eerste jaar van de opleiding krijgt zijn Journalistieke Technieken, Journalism Studies, Maatschappijvakken (Economie, Politiek, Recht), Taalbeheersing, Eindredactie, Engels, Presentatievaardigheden, Creativiteit, Audio, Video, Studieloopbaanbijeenkomsten.

  Tijdens de opleiding krijg je Nederlands en Engels. Nederlands bestaat uit twee onderdelen.  Bij het vak ‘Taalbeheersing’ leer je bijvoorbeeld hoe je een goede intro schrijft bij een interview, je leert een tone-of-voice te hanteren voor een nieuwsbericht of reportage.  Daarnaast is er het vak ‘Eindredactie’. Eindredactie gaat over de regels (d/t, vaste s, komma s, hoofdletters, punten, stijl, moeilijke woorden etc).

  Bij Engels gaat het vooral om Engels spreken en Engels researchen. Journalistiek is mondiaal, het speelt zich af over de hele wereld. Dat betekent dat je je moet kunnen redden in het Engels. Je moet leren interviewen in het Engels (dus ook kunnen researchen in die taal) en de actualiteit in de rest van de wereld in het Engels kunnen volgen.

  In het eerste jaar werk je vier projecten door in redactiegroepen. Je komt met 12-15 studenten in een groepje te zitten en vormt samen een redactie. Deze redactie wordt aangevoerd door een docent (redactiebegeleider). Naast de wekelijkse redactiebijeenkomsten is er een mix van hoor- en werkcolleges en maak je journalistieke producties die uiteindelijk individueel worden beoordeeld per project..
  Praktijkopdrachten, bijvoorbeeld het schrijven van nieuwsberichten of interviews. Je wordt daarin begeleid en beoordeeld door je redactiebegeleider.
  Dat verschilt per vak, maar vooral bij het vak Journalism Studies moet je veel lezen.

  Journalism Studies  wordt vaak als een lastig vak ervaren, omdat daar veel literatuur voor gelezen moet worden. Het is niet zozeer moeilijk, maar vooral veel.

  Sommige studenten vinden bijvoorbeeld economie, politiek of recht lastig, omdat ze daar weinig affiniteit mee hebben.

  Ja, je hebt 60 studiepunten nodig om je propedeuse te behalen. Om door te stromen naar het tweede jaar heb je in principe 55 studiepunten nodig. Studiepunten behaal je door het afronden van projecten en toetsen.
  Ongeveer 200 van de 300. Na het tweede jaar vallen er niet veel studenten meer af.
  Je kunt overstappen naar de universiteit als je je propedeuse hebt behaald, maar er is geen directe aansluiting.
  Informatie hierover ontvang je voor de zomervakantie.