Leraar Aardrijkskunde

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Voltijd
Sittard

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Open dag
 • Kom meelopen
 • En meer...

Ben jij geïnteresseerd in de ongelijke verdeling van rijkdom over de wereld? Waarom de ene samenleving meer mogelijkheden biedt dan de andere? Hoe een stad is opgebouwd en hoe leefbaar de stad is? Als Leraar Aardrijkskunde help jij leerlingen antwoorden te vinden op al deze vragen.

Over de opleiding

Bij de lerarenopleiding aardrijkskunde verdiep je je in zowel sociale geografie als fysische geografie. Je leert hoe je geografische onderwerpen kunt overdragen op je leerlingen en hoe je leerlingen van bepaalde leeftijden kunt motiveren. Je haalt de wereld in het klaslokaal of gaat met je leerlingen naar buiten. Het veldwerk is dan ook een van de speerpunten van onze opleiding. De afgelopen jaren zijn we met studenten naar Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Luik, Ruhrgebied, Saksen en Marokko geweest.   

Waarom de lerarenopleiding aardrijkskunde?

 • Gezamenlijk op veldwerken gaan
 • Een goede balans tussen theorie, praktijk, vak en beroep
 • Samenwerking met de opleidingen geschiedenis, economie en Mens en Maatschappij
 • Bij Fontys Sittard staat kleinschaligheid centraal

 

Wat ga je leren?

Tijdens je studie ligt de nadruk op het vergroten van je geografische kennis. Je leert deze kennis toe te passen en over te dragen op je leerlingen. Hierbij gebruik je verschillende hulpmiddelen zoals boeken, sites, kaarten, GPS en een drone. Al in jaar 1 loop je stage en kun je het geleerde toepassen in de praktijk, eerst tijdens een snuffelstage op de basisschool en vanaf periode 3 tijdens je eerste grotere schoolstage op een middelbare school.   

 • Geografische inhouden leren (fysische- en sociale geografie)
 • Geografische inhouden overdragen en leren enthousiasmeren en motiveren
 • Samenwerken binnen andere vakgroepen
 • Leren je eigen leerproces te ontwikkelen
 
afspelen
 

Hoe ziet je week eruit?

Studeren is hard werken. Niet erg, als er maar afwisseling in zit. Dat zit wel goed bij de lerarenopleiding aardrijkskunde: 

 • Het ene moment zit je in de collegezaal
 • Het volgende moment loop je stage 
 • Je voert onderzoek uit
 • Je werkt ook graag met medestudenten aan een gezamenlijke opdracht
 
 

Studie in cijfers

 
 
 
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Aantal eerstejaars
 
14
38
Lesuren per week
 
6-12
12-18
Door naar het tweede jaar
 
56%
59%
Diploma gehaald
 
Deze opleiding 35%
24%
 
HBO-bachelor of hoger 42%
35%
Doorstuderen
 
32%
32%
Arbeidsmarkt
 
-
werk op niveau
95%
Bron: Studie in Cijfers Laatst bijgewerkt op 19-09-2020
sk123-logo-full
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

Deze opleiding maakt de perfecte combinatie mogelijk.”

Emma Weelen, student

 

Opbouw

Het eerste jaar is als volgt verdeeld:  

 • Gemiddeld 10 contacturen (colleges) per week.
 • Gemiddeld 5 uur projectwerk per week. 
 • Gemiddeld 20 uur zelfstudie per week.
 • Negen veldwerkdagen in studiejaar 1. 
 • In één periode drie stagedagen per week.

Het eerste jaar is het propedeusejaar. Je leert te denken als een geograaf en te werken als student en toekomstig docent/begeleider. Je oriënteert je op verschillende aspecten van je vak zoals ‘Oriëntatie op het vak aardrijkskunde’,  ‘Geologie en Geomorfologie’, ‘Weer en Klimaat’, ‘Economische geografie’, ‘Stad en Platteland’. Daarnaast leer je zelf geografische werkvormen ontwerpen (vakdidactiek) en om te gaan met individuele leerlingen en leerlingen in groepsverbanden zoals in de klas (pedagogiek). Verder leer je over de grenzen van je vak te kijken.  Je werkt samen met studenten geschiedenis en economie (Mens en Maatschappij). 

Voor het verdiepen van je geografische kennis focus je je in de hoofdfase op thema’s als milieugeografie, natuurlijke systemen, sociaal-economische systemen en politiek- culturele systemen. Deze onderwerpen pas je toe op verschillende ruimtelijke schaalniveaus (van lokaal naar mondiaal) Je bent proactief bij veldwerken naar Rotterdam, Maastricht, Sittard, Ruhrgebied, Saksen en Marokko. Binnen de hoofdfase ontwikkel je je verder in de samenwerking met studenten uit andere vakken. Tot slot start je in de hoofdfase met de onderzoeksleerlijn.
In de afstudeerfase kies je voor een afstudeerrichting, waarmee je jezelf specialiseert voor onderbouw havo/vwo of het vmbo/mbo. Voor 15 studiepunten mag je een keuzeprofiel kiezen waarbij je de keuze hebt voor bijvoorbeeld het ontwerpen van onderwijs, Mens en Maatschappij of een ander vak volgen (bijvoorbeeld geschiedenis, Duits of wiskunde). Verder staat de afstudeerfase in het teken van het beroep leraar. Je gaat het hele jaar drie dagen in de week op stage. De onderzoeksleerlijn sluit je in de afstudeerfase af met een praktijkonderzoek.
 
 

Na je opleiding

Na de lerarenopleiding aardrijkskunde kun je meteen gaan werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie (bve).

Verder biedt het bachelordiploma mogelijkheden:

 • Om te werken bij verschillende organisaties (ngo’s) in perifere landen. 
 • Om te werken bij (semi)overheidsinstellingen zoals pedagogische centra of onderwijsbegeleidingsdiensten.
 • Om te werken bij particulieren instellingen zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen.
 • Om te werken bij gemeenten/provincies. 
 • Om centrale examens aardrijkskunde (constructielid) te ontwikkelen.
 • Om door te stromen naar andere studierichtingen. Denk aan masteropleidingen aan verschillende universiteiten.

 
afspelen

 

Meer weten over de opleiding Leraar Aardrijkskunde Sittard

Kom kennismaken

 • meld je aan voor events
 • stel je vragen
 • bekijk een filmpje
Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.
Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en computer.   
Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

Stap 1: Je meldt je aan via Studielink.
Meld je uiterlijk vóór 1 mei aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren.

Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink – dashboard.

Stap 2: Je kunt de Studiekeuzecheck doen
De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf 15 mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet