Inhoud opleiding

Inhoud

In de opleiding komen alle basisschoolvakken aan bod: rekenen/wiskunde, taal, Engels, schrijven, bewegingsonderwijs, beeldende vorming, drama, muziek, natuur en techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing.

Ook krijg je meer specifieke zaken met betrekking tot het leraarschap aangeboden: pedagogiek, psychologie, onderwijskunde en sociale redzaamheid, logopedie, mediawijsheid, algemene studievaardigheden, specifieke leerkrachtvaardigheden, zoals observeren van kinderen of het ontwerpen van lessen, leren onderzoek doen.

-

Vragen over studiekeuze?

Neem contact op met een studie-en beroepskeuzeadviseur
T: 08850 82222
E: studieloopbaancentrum

Onderwijs-en examenregeling (OER)

In de OER vind je info over:
- de inhoud
- de toetsing
- de begeleiding