Internationalisering

Sfeerafbeelding Fontys

Uit de internationale en interculturele aspecten in het competentiekader voor de leraar basisonderwijs is duidelijk dat je als student wettelijk niet aan afstudeereisen kan voldoen zonder internationalisering. Het is een dimensie in ons onderwijs en heeft een relatie met het werkveld. Voor alle betrokkenen in het HBO geldt dat internationalisering bij het academisch denken hoort en onderdeel is van je professionaliteit als leerkracht. Als leerkracht draag je vanuit een voorbeeldrol bij aan de ontwikkeling van kinderen tot maatschappelijk betrokken (wereld)burgers. Fontys Hogeschool en Educatie (FHKE) ziet internationalisering als een voertuig en doel om te groeien in creatief en flexibel denken. Het biedt de mogelijkheid om buiten bestaande kaders te denken en daarop te anticiperen. Het geeft de kans om je eigen visie en aanpak te relativeren. Daarom streeft FHKE ernaar dat iedere student in aanraking komt met internationalisering. Dit kan zowel @home als buiten Nederland.
Internationaliseren kun je niet alleen. FHKE heeft diverse internationale samenwerkingspartners. Er zijn meerdere mogelijkheden om als student je blikveld te verbreden in het buitenland. Er zijn een aantal vaste programma's waar je internationale ervaring op kan doen. Klik hiervoor op de mogelijkheden hieronder. Daarnaast wordt eigen initiatief en ondernemerschap zeer gewaardeerd!