Specialisaties levensbeschouwing

Studenten kunnen kiezen uit maar liefst drie specialisaties voor levensbeschouwing. Daarnaast is Fontys Hogeschool Kind en Educatie één van de 13 hogescholen in Nederland waar pabostudenten het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) kunnen behalen.

  • Openbaar onderwijs: landelijk erkend ‘Diploma Openbaar Onderwijs’
  • Protestants-christelijk onderwijs: landelijk erkend ‘Diploma Christelijk Basisonderwijs’
  • Rooms-katholiek onderwijs: landelijk erkende ‘Akte van bekwaamheid Godsdienst/Levensbeschouwing'