Stage en afstuderen

Sfeerafbeelding Fontys

Stages zijn een belangrijk element tijdens de hele opleiding. Je loopt direct al stage in de eerste periode tijdens de propedeuse. Elke stage bereidt je voor met de docenten van de pabo en je medestudenten. Tijdens elke stage word je begeleid door je persoonlijke studieloopbaanbegeleider en de leerkracht van de stageschool. Je maakt kennis met zowel de onderbouw (groep 1 t/m 4) als de bovenbouw (groep 5 t/m groep 8) van je stageschool.

Als je je stages, je theorie-opdrachten, je onderzoek en het programma Levensbeschouwing positief hebt afgerond, ontvang je het Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs (diploma) en een diplomasupplement. Hierop staat uiteraard vermeld dat je competent bent voor het beroep van Leraar Basisonderwijs. Daarnaast vermeldt het supplement:

  • dat je de landelijke kennisbases beheerst;
  • welke minor(en) je hebt gevolgd;
  • in welke leeftijdscategorie je je hebt gespecialiseerd.