Studiekeuzecheck februari-instroom voltijd

Geïnteresseerde studenten worden na aanmelding op kansrijkheid geselecteerd, door hen te laten deelnemen aan een studiekeuzecheck. Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht en het advies is bindend.

De studiekeuzecheck bestaat voor februari-instromers uit de volgende onderdelen:

1.     een digitale vragenlijst;

2.     deelname aan de entreetoets rekenvaardigheid (Wiscat) en aan de Hogeschooltaaltoets

3.     een persoonlijk contactmoment, in de vorm van een groepsgesprek.

Uiterlijk een week voor aanvang van de studie ontvang je de uitslag van de studiekeuzecheck. Met daarin een van de volgende uitkomsten:

1. Je krijgt geen toestemming om te starten in februari en krijgt daarbij het advies om ook in september niet te starten met de opleiding omdat er ernstige twijfel is over de kansrijkheid in deze studie, bevoorbeeld door extreem lagen toetsresultaten voor de entreetoetsen

2. Je krijgt geen toestemming om te starten in februari, maar wel het advies om in september te starten op een van onze lesplaatsen omdat er vertrouwen is in de kansrijkheid in deze studie. Echter, de kansrijkheid om 60 ECTS te behalen in een half jaar is te laag gebleken.

3. Je krijgt toestemming van de examencommissie en de directie om tussentijds in te stromen. De eerste lesdag voor de februari-instromers is 3 februari 2020