Typerend voor deze opleiding

Binnen onze opleiding staat jouw ontwikkeling centraal. We dagen je uit je talenten te ontdekken om groei bij jezelf én bij kinderen te realiseren. Wij voelen ons verantwoordelijk om samen met het werkveld een optimale leeromgeving voor jou te creëren. Kwaliteit en vertrouwen vormen de basis van onze samenwerking met jou en onze omgeving. Om dit te realiseren hebben we aandacht voor jou en onze groeipunten:

  • Grensverleggend en verbindend: je gaat op zoek naar je eigen grens en legt de verbinding met de ontwikkeling van kinderen.
  • Resultaatgericht en mensgericht: we stimuleren je om ambitieuze en haalbare doelen te stellen. We bieden kaders door duidelijke opdrachten te formuleren.
  • Open en daadkrachtig: je mag ons aanspreken op dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
  • Expert in ontwikkeling en leren: je hebt toegang tot de nieuwste kennis op het gebied van onderwijs en ontwikkeling.
  • Innovatief en duurzaam: we waarderen ondernemingszin en stimuleren creativiteit.