Februari instroom Leraar Basisonderwijs (pabo) voltijd

Fontys Hogeschool Kind en Educatie biedt de mogelijkheid om in februari en september te starten met de opleiding tot leraar basisonderwijs. Hieronder lees je wat er van jou verwacht wordt, als je in februari wilt starten met de voltijd opleiding.

Voor wie?

Dit traject is toegankelijk voor studenten die:

 • voldoen aan de vooropleidingseisen.
 • voldoen aan de landelijke toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Let op! Wanneer je in februari 2022 wilt starten met de pabo en je één of meerdere toelatingstoetsen moet maken, dan kan dat in de toetsperioden van oktober/november 2021 en januari 2022. Kijk op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl voor de meest actuele informatie.
 • een positief advies hebben gekregen bij het verplichte toelatingstraject.

Instromen in februari vraagt extra kwaliteiten

Starten met deze voltijd studie in februari is niet voor iedereen weggelegd. Het vraagt van jou meer zelfsturing, flexibiliteit en studiediscipline dan als je start in september. Je dient je de stof uit het eerste semester zelfstandig eigen te maken. Kortom: het vraagt om studenten die makkelijk studeren en ook bereid zijn extra tijd te investeren in hun studie.

Toelatingstraject (o.a. Studiekeuzecheck)

Geïnteresseerde studenten worden na aanmelding op kansrijkheid geselecteerd, door hen te laten deelnemen aan een toelatingstraject. Deelname hieraan is verplicht en het advies is bindend.

Het toelatingstraject bestaat voor februari-instromers uit de volgende onderdelen:

 • Een digitale vragenlijst van de Studiekeuzecheck.
 • Deelname aan de entreetoets rekenvaardigheid (Wiscat) en de Hogeschooltaaltoets
 • Een persoonlijk contactmoment, in de vorm van een gesprek.

Uiterlijk in de week vóór de start van de studie ontvang je de uitslag. De uitkomst kan zijn:

 • Je krijgt toestemming van de directie om tussentijds in te stromen. De eerste lesdag voor de februari-instromers is 7 februari 2022.
 • Je krijgt geen toestemming om te starten in februari, maar wel het advies om in september te starten met de opleiding tot leraar basisonderwijs (er is vertrouwen in de kansrijkheid in deze studie en we zien je graag starten in september op één van de FHKE locaties. De kansrijkheid om binnen een half jaar 60 ECTS te behalen is echter te laag gebleken).
 • Je krijgt geen toestemming om te starten in februari en ontvangt tevens een advies om ook in september niet te starten met de opleiding tot leraar basisonderwijs (er is ernstige twijfel over de kansrijkheid in deze studie, bijvoorbeeld door zeer lage toetsresultaten voor de entreetoetsen).

Aanvullende ondersteuning bij februari-instroom

Bij de start van de opleiding word je gekoppeld aan een onderwijsgroep die een half jaar eerder met de opleiding gestart is. Je volgt met hen het standaard lesaanbod en de toetsing van het tweede semester. Je krijgt extra begeleiding van een tutor gericht op het behalen van de toetsen uit het eerste semester. Deze begeleiding wordt aangeboden door een docent met begeleidingservaring in de propedeusefase.

Het doel is om na een half jaar de propedeuse af te sluiten en in september door te stromen naar de postpropedeuse. Als dat niet lukt vervolg je de studie in de propedeusefase en heb je nog tot februari 2023 de tijd om de propedeuse positief af te sluiten.

Lesplaatsen

Het voltijdtraject wordt aangeboden op de locaties in Eindhoven, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Veghel en Venlo. Dit traject gaat alleen van start indien er op de betreffende locatie voldoende toelaatbare studenten zijn aangemeld. Bij te weinig aanmeldingen is instromen in februari op één van de andere locaties mogelijk, mits daar wel voldoende aanmeldingen zijn. Westreven ernaar om hierover medio december duidelijkheid te bieden.

Bij te weinig aanmeldingen kan besloten worden om de groep op een andere lesplaats te laten starten. We streven ernaar om hierover medio december duidelijkheid te bieden.

Uiterste aanmelddatum

 • Heb je aan alle landelijke instroomeisen voldaan? Dan is je uiterste aanmelddatum via Studielink 11 januari 2022.
 • Heb je (nog) niet aan alle landelijke instroomeisen voldaan? Dan is je uiterste aanmeldingsdatum via Studielink 4 januari 2022.

Meer informatie?

08850 - 77177
fhke@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys