Sprint naar content
Fontys Hogeschool Kind en Educatie wil in de zomer van 2023 haar locatie in Veghel sluiten. Vanaf september 2022 worden er daarom geen nieuwe studenten meer op deze locatie ingeschreven.

Met de huidige studenten van de opleiding tot leraar basisonderwijs in Veghel wordt dan bekeken hoe zij hun studie succesvol af kunnen ronden op één van de andere locaties in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg of Venlo. Nieuwe studenten die zich hebben aangemeld voor de opleiding krijgen de mogelijkheid zich in te schrijven bij één van genoemde vestigingen.

Het besluit om de locatie in Veghel te sluiten heeft meerdere redenen. Het aantal studenten op deze locatie neemt al een aantal jaar af. Daarnaast is er onduidelijkheid over de beschikbaarheid van de huidige locatie na de zomer van 2023. Fontys Hogeschool Kind en Educatie is van mening dat aan de vraag naar een opleiding tot leraar basisonderwijs in de regio prima kan worden voldaan vanuit de locaties in ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Deze combinatie van factoren heeft geleid tot het besluit om de locatie definitief te sluiten.

Voor de medewerkers van de locatie Veghel betekent het besluit dat ook zij naar één van de andere locaties gaan verhuizen. De sluiting van de locatie in Veghel heeft verder geen gevolgen voor hun baan. Fontys Hogeschool Kind en Educatie heeft uiteraard oog voor de impact die dit besluit heeft op studenten en medewerkers en zet zich in om de overgang naar de nieuwe situatie voor hen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het college van bestuur van Fontys is inmiddels akkoord met het voorgenomen besluit. De sluiting van de locatie in Veghel moet nog wel worden goedgekeurd door de centrale medezeggenschapsraad van Fontys.

Algemeen contact met de opleiding

0885077177
fhke@fontys.nl
Muntelaar 8, Veghel