Toelatingseisen februari-instroom deeltijd

Zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding Leraar basisonderwijs kent de mogelijkheid om in februari in te stromen. Maar de trajecten zijn wel verschillend. In de voltijd sluit je aan bij een groep die in september al is begonnen en moet je je zelfstandig de stof van het voorafgaande half jaar eigen maken. Dat geldt niet voor de deeltijd. Deze opleiding kent een startmoment in september en in februari. Je hoeft dan dus niets in te halen.

Instroom in de deeltijd is mogelijk indien je voldoet aan de vooropleidingseisen en als je voldoet aan de landelijke toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek.
Let op! Wanneer je in februari 2020 wilt starten met de Pabo en je één of meerdere toelatingstoetsen moet maken, dan kan dat alleen in de toetsperioden van november en januari. Dus zorg dat je je op tijd aanmeldt.

In tegenstelling tot de voltijd worden er voor de deeltijd start in februari geen extra eisen gesteld.