Inhoud opleiding

Inhoud

Vakmanschap en meesterschap zijn beiden heel belangrijk voor een leraar. We besteden hieraan ongeveer evenveel tijd. Het 1e jaar is oriënterend en selecterend. Niet iedereen is immers geschikt om een goede leraar te worden. Naast vak-inhoudelijke kennis oriënteer je je op het beroep van leraar en ga je op stage. In de jaren daarop krijg je een verdere vakinhoudelijke verdieping en leer je hoe je de opgedane kennis kunt overbrengen. De nadruk komt steeds meer te liggen op het meesterschap. De stages worden langer en je gaat meer zelfstandig lesgeven. Je sluit de opleiding af met je afstudeer praktijk onderzoek, je specialisatie en de afsluitende stage.

Duits studeren in Sittard betekent dat je als student volop gebruik maakt van de nabijheid van Duitsland. Al vroeg in het eerste studiejaar loop je een oriënterende stage in een brugklas op een middelbare school . Talloze mogelijkheden om je volledig in de Duitse taal en cultuur onder te dompelen zijn slechts op een steenworp afstand van Sittard. Aken heeft bijvoorbeeld een aantrekkelijke en gevarieerde uitgaansagenda en het is goed toeven in de vele gezellige kroegen. Maar onderdompelen is ook een vast onderdeel van de studie, daarom zijn er veelvuldige projecten met Duitse scholen direct over de grens. Op die manier kun je je taalvaardigheid op een ontspannen manier verbeteren. Tevens is dit de perfecte voorbereiding op je buitenlandstage in het Duitse taalgebied.

Vakkenis

Het eerste jaar staan de Duitse taal en cultuur centraal, maar je leert ook hoe je die kennis aan leerlingen moet overbrengen. Je krijgt onderdelen die te maken hebben met de Duitse taal: mondelinge en schriftelijke vaardigheden, grammatica en woordenschat. Ook richt je je op kennis van het land, de cultuur en de geografie van het taalgebied. Daarnaast doe je beroepsvaardigheden op: kennis en vaardigheden die je nodig hebt om als leraar Duits te gaan werken.

In het tweede en derde jaar vergroot je je kennis van de Duitse taal en cultuur. Er worden historische aspecten, het politieke, sociale, culturele leven en (jeugd)literatuur behandeld . Om de taal op voldoende niveau te leren spreken, ga je tijdens het derde studiejaar vier maanden naar het Duitse taalgebied. Het buitenlandverblijf is niet alleen een heel belangrijke, maar zeker ook een erg leuke ervaring tijdens je studie.

In je laatste jaar krijg je de mogelijkheid om je met een keuzevak te specialiseren in een bepaald onderwerp, of je kennis juist breder te trekken. Dit studietraject heeft een studielast van een half jaar. Daarnaast werk je aan je afstudeeronderzoek en loop je de afrondende stage. Je doet dan veel praktijkervaring op in het onderwijs als aankomend docent.

Het beroep: theorie en praktijk

Hoe breng je je vakkennis over op je leerlingen? De beste wijze om dat te leren is uiteraard voor de klas. Je gaat daarom vrij snel op stage. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer uren stage je loopt. Het voordeel is dat je de theorie die je op school leert, meteen in de praktijk kunt brengen. En dat werkt motiverend!

Naast de praktijk volg je colleges onderwijskunde en vakdidactiek. Tijdens deze colleges krijg je onderdelen als groepsdynamiek, leer- en ontwikkelingspsychologie, schoolorganisatie, lesgeven en leerlingenbegeleiding. Bij vakdidactiek staat de vertaling van de vakinhouden op schoolniveau centraal.

Bundestag
 • Opbouw

  Het eerste jaar

  De propedeuse bestaat voor 65% uit vak en vakdidactiek en 35% onderwijskundige vakken. De studielast is ruim 40 uur per week waarvan in het begin van je studie ruim de helft gevuld is met lesactiviteiten.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 18 uur les
  • 2 uur projectwerk
  • 16 uur zelfstudie
  • 4 uur stage

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  50%
  Zelfstudie
  30%
  Praktijk
  20%


  Er wordt gewerkt met 4 perioden van 8 weken plus een tentamen- en hertentamenweek.

 • Struikelvakken
  Als je leraar wilt worden in een bepaald vak is het logisch dat je dit vak op de middelbare school hebt gevolgd en dat je hier goed in was. Mocht dit niet het geval zijn dan is bijspijkeren of het behalen van een havo-certificaat voor dat vak een verstandig idee.

  Daarnaast moet je het natuurlijk niet erg vinden om voor een groep of klas te staan en is het belangrijk dat je goed met jonge mensen kunt omgaan. Mocht je twijfelen of een lerarenopleiding iets voor jou is, vraag het dan ook eens aan je vakdocent of volg de module Proefstuderen (start 20 februari 2018).
 • Specialisatie

  Elke lerarenopleiding in Nederland kent twee afstudeerrichtingen: algemeen vormend (havo/vwo) en beroepsgericht (vmbo/mbo). Tijdens je studie oriënteer je je op beide schooltypen en aan het einde van de hoofdfase kies je een afstudeerrichting.
  Het diploma van de lerarenopleiding geeft een brede bevoegdheid waarbij je les mag geven op beide schooltypen. Voor havo/vwo ben je bevoegd les te geven in de eerste 3 leerjaren. De afstudeerrichting geeft aan waarin jij je verder hebt gespecialiseerd.

 • Stage en afstuderen
  De praktijk van het leraarschap leer je op school. Stages vormen daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het voordeel is dat je de theorie die je op school leert, meteen in de praktijk kunt brengen. En dat werkt motiverend. Al vanaf het eerste jaar loop je stage. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer uren stage je loopt.

  •Eerste jaar (propedeuse)
  In het eerste jaar ga je bij voorkeur in tweetallen naar een school voor voortgezet onderwijs. Daar voer je ongeveer acht tot tien weken lang drie dagen in de week taken uit binnen een school, op basis van de (leer)doelen die je wilt bereiken. Ook oefen je eenvoudige vormen van lesgeven.

  •Tweede jaar (hoofdfase)
  In het tweede jaar loop je vier dagen per week stage gedurende twee maanden. Je leert de basisvaardigheden van het lesgeven, je leert meer over de basisvorming en je leert om te gaan met (de verschillen tussen) leerlingen. Wat je precies wilt leren, bepaal je samen met je begeleider.

  •Derde jaar (hoofdfase)
  In het derde jaar ga je ongeveer eenzelfde periode als in het tweede jaar stagelopen. Het begeleiden van leerprocessen van leerlingen krijgt meer nadruk. Je geeft niet alleen les, maar je begeleidt ook leerlingen en je werkt aan een praktijkonderzoek.

  •Laatste jaar (afstudeerfase)
  In het laatste jaar, de afstudeerfase, loop je de afrondende stage. Dit is het sluitstuk van de opleiding, de kroon op je werk. Je voert zoveel mogelijk zelfstandig de verschillende leraarstaken uit. Tijdens deze stage voer je ook je afstudeeronderzoek uit.

  •Waar loop je stage?
  Je loopt stage op zowel (v)mbo-scholen als scholen voor havo en vwo.
 • Hoe krijg je les
  Op Fontys Lerarenopleiding Sittard geldt het motto: ‘Teach what you Preach’. Om goede docenten op te leiden hebben onze opleiders een voorbeeldrol. De werkvormen zijn dus afwisselend en we stellen het leren centraal. Bij de uitleg geven we ook vaak aan waarom we het op die manier uitleggen zodat je niet alleen vakinhoudelijk leert, maar ook vakdidactisch bekwaam wordt. Onze docenten zijn allemaal hoog opgeleid, hebben veel ervaring en worden door onze studenten hoog gewaardeerd.
 • Studiebegeleiding

  Aan het begin van elk studiejaar krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Dit is je eerste aanspreekpunt en jouw persoonlijke begeleider gedurende je studie. Samen stellen jullie een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op, waarmee je tijdens je studie aan de slag gaat. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je je studieresultaten en bij hem of haar kun je ook terecht met eventuele vragen of problemen.

  Begeleiding tijdens je stage

  Tijdens je stage word je extra intensief begeleid. Naast ondersteuning van je studieloopbaanbegeleider krijg je vanuit je opleiding een Fontys contact docent. Ook word je begeleid door een of meer docenten van de school waar je stage loopt.

 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Typerend voor deze opleiding
  De opleiding is kleinschalig waardoor je je snel thuis voelt. We bieden veel persoonlijke aandacht en hoge kwaliteit. Fontys lerarenopleiding Sittard is niet voor niets al sinds 2012 de beste lerarenopleiding van Nederland volgens de Keuzegids Hbo en Elsevier.