Inhoud opleiding

Engels is een taal die door 2,5 miljard wereldbewoners wordt gesproken. Het is de meest gebruikte taal in massamedia als het internet, populaire muziek, televisie en film. Dankzij het Engels kunnen mensen van over de hele wereld met elkaar communiceren.

De opleiding tot leraar Engels is uitdagend. Je verdiept je in veel aspecten van taal en taalgebruik, zoals taalkunde, grammatica, taalvaardigheid en literatuur. Ook kom je meer te weten over de cultuur van de Engelssprekende wereld. Daarnaast besteed je de helft van je studietijd aan het lesgeven. Tijdens de colleges onderwijskunde krijg je onderdelen als leer- en ontwikkelingspsychologie, schoolorganisatie, lesgeven en leerlingenbegeleiding.

De Engelse taal is een verplicht vak in het voortgezet onderwijs en in veel vervolgopleidingen, zoals de HEAO, School voor de Journalistiek, HTS en Politie Academie. Grote kans dus dat je een aantrekkelijke baan krijgt in het onderwijs.

De opleiding Leraar Engels wordt in principe in het Brits-Engels gegeven. Studenten die het Amerikaans-Engels goed beheersen, kunnen deze taalvariant aanhouden.

Onderwijs

Tijdens de opleiding in Sittard volg je de volgende onderdelen:

 • taalvaardigheden (je eigen vaardigheden op het gebied van spreken, luisteren, lezen en schrijven);
 • taalkundige kennis (zoals grammatica, fonetiek, linguistiek, toegepaste taalkunde);
 • kennis van land en samenleving, inclusief literatuur;
 • vakdidactische kennis en vaardigheden (hoe geef ik een goede Engelse les), waaronder jeugdliteratuur.

Belangrijk onderdeel van de opleiding in Sittard is dat je vaak tijd doorbrengt in een Engelssprekend land. In het eerste studiejaar breng je vier dagen door in een Britse of Ierse stad. In het tweede jaar breng je een bezoek aan een vijfdaagse lerarenconferentie in Groot-Brittannië. In het derde jaar heb je een studieverblijf van twee maanden in een Engelssprekend land in een school, universiteit, bedrijf of instelling. Ook de buitenlandstage is een erg belangrijke ervaring tijdens je studie.

Lerarenopleiding Engels
 • Opbouw

  Het eerste jaar

  De propedeuse bestaat voor 65% uit vak en vakdidactiek en 35% onderwijskundige vakken. De studielast is ruim 40 uur per week waarvan in het begin van je studie ruim de helft gevuld is met lesactiviteiten.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 18 uur Les
  • 16 uur Zelfstudie
  • 4 uur Stage
  • 2 uur Projectwerk

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  50%
  Zelfstudie
  30%
  Praktijk
  20%


  Er wordt gewerkt met 4 perioden van 8 weken plus een tentamen- en hertentamenweek.

 • Struikelvakken
  Als je leraar wilt worden in een bepaald vak is het logisch dat je dit vak op de middelbare school hebt gevolgd en dat je hier goed in was. Mocht dit niet het geval zijn dan is bijspijkeren of het behalen van een havo-certificaat voor dat vak een verstandig idee.

  Daarnaast moet je het natuurlijk niet erg vinden om voor een groep of klas te staan en is het belangrijk dat je goed met jonge mensen kunt omgaan. Mocht je twijfelen of een lerarenopleiding iets voor jou is, vraag het dan ook eens aan je vakdocent of volg de module Proefstuderen (start 20 februari 2018).
 • Specialisaties

  Elke lerarenopleiding in Nederland kent twee afstudeerrichtingen: algemeen vormend (havo/vwo) en beroepsgericht (vmbo/mbo). Tijdens je studie oriënteer je je op beide schooltypen en aan het einde van de hoofdfase kies je een afstudeerrichting.
  Het diploma van de lerarenopleiding geeft een brede bevoegdheid waarbij je les mag geven op beide schooltypen. Voor havo/vwo ben je bevoegd les te geven in de eerste 3 leerjaren. De afstudeerrichting geeft aan waarin jij je verder hebt gespecialiseerd.

 • Stage en afstuderen

  De praktijk van het leraarschap leer je op school. Stages vormen daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het voordeel is dat je de theorie die je op school leert, meteen in de praktijk kunt brengen. En dat werkt motiverend. Al vanaf het eerste jaar loop je stage. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer uren stage je loopt.

  Eerste jaar (propedeuse)

  In het eerste jaar ga je bij voorkeur in tweetallen naar een school voor voortgezet onderwijs. Daar voer je ongeveer acht tot tien weken lang drie dagen in de week taken uit binnen een school, op basis van de (leer)doelen die je wilt bereiken. Ook oefen je eenvoudige vormen van lesgeven.

  Tweede jaar (hoofdfase)

  In het tweede jaar loop je vier dagen per week stage gedurende twee maanden. Je leert de basisvaardigheden van het lesgeven en je leert om te gaan met (de verschillen tussen) leerlingen. Wat je precies wilt leren, bepaal je samen met je begeleider.

  Derde jaar (hoofdfase)

  In het derde jaar ga je ongeveer eenzelfde periode als in het tweede jaar stagelopen. Het begeleiden van leerprocessen van leerlingen krijgt meer nadruk. Je geeft niet alleen les, maar je begeleidt ook leerlingen en je werkt aan een onderzoek.

  Laatste jaar (afstudeerfase)

  In het laatste jaar, de afstudeerfase, loop je de afrondende stage. Dit is het sluitstuk van de opleiding, de kroon op je werk. Je voert zoveel mogelijk zelfstandig de verschillende leraarstaken uit. Tijdens deze stage voer je ook je afstudeeronderzoek uit.

  Waar loop je stage?

  Je loopt stage op zowel (v)mbo-scholen als scholen voor havo en vwo.

 • Hoe krijg je les

  Op Fontys Lerarenopleiding Sittard geldt het motto: ‘Teach what you Preach’. Om goede docenten op te leiden hebben onze opleiders een voorbeeldrol. De werkvormen zijn dus afwisselend en we stellen het leren centraal. Bij de uitleg geven we ook vaak aan waarom we het op die manier uitleggen zodat je niet alleen vakinhoudelijk leert, maar ook vakdidactisch gezien hoe je leert.
  Onze docenten zijn allemaal hoog opgeleid, hebben veel ervaring en worden door onze studenten hoog gewaardeerd.

  Waaraan zie je dit motto ‘Teach what you Preach’?

  Enkele voorbeelden van door studenten zeer gewaardeerde onderdelen in Sittard zijn:

  Jaar 1: ‘Sketches’. Hierbij gaan studenten in groepjes een sketch schrijven, oefenen en opvoeren. Bij deze opvoering zijn ouders en andere familieleden welkom.

  Jaar 1: ‘Productive Skills’: in een weblog geven studenten elkaar feedback op hun schrijfvaardigheid.

  Jaar 1 en 2: ‘Media Diary’. Geen saaie vocabulaireboeken om uit het hoofd te leren, maar je breidt je woordkennis uit door veel artikelen te lezen in digitale kranten en daarvan de woorden te leren.

  Jaar 1 en 2: Van twee verschillende universiteiten in Michigan komen studenten voor een bezoek aan ons. Hierbij wisselen studenten van Fontys en van Michigan ervaringen en informatie uit.

  Jaar 2: Op de 5-daagse conferentie in Groot-Brittannië leren de tweedejaars hoe zij nieuwe, motiverende activiteiten kunnen ontwerpen, zodat hun lessen Engels sprankelen. Na terugkomst organiseren zij zelf een mini-conferentie waarvoor alle docenten van middelbare scholen worden uitgenodigd. Op deze mini-conferentie presenteren de studenten een selectie van de activiteiten aan de docenten, die hierdoor ook weer geïnspireerd raken om hun lessen weer te laten sprankelen!

  Jaar 2: ‘Language Village’. De tweedejaars ontwerpen een aantal ‘speech cards’ om op een middelbare school een dag te houden voor de leerlingen daar, waarop zij opdrachten krijgen om gesprekjes uit te voeren.

  Jaar 2: ‘Debates’. Studenten leren debatteren over onderwerpen die belangrijk zijn voor henzelf of hun toekomst.

 • Studiebegeleiding

  Aan het begin van elk studiejaar krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Dit is je eerste aanspreekpunt en jouw persoonlijke begeleider gedurende je studie. Samen stellen jullie een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op, waarmee je tijdens je studie aan de slag gaat. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je je studieresultaten en bij hem of haar kun je ook terecht met eventuele vragen of problemen.

  Begeleiding tijdens je stage

  Tijdens je stage word je extra intensief begeleid. Naast ondersteuning van je studieloopbaanbegeleider krijg je vanuit je opleiding een Fontys contact docent. Ook word je begeleid door een of meer docenten van de school waar je stage loopt.

 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Typerend voor deze opleiding
  De opleiding is kleinschalig waardoor je je snel thuis voelt. We bieden veel persoonlijke aandacht en hoge kwaliteit. Fontys lerarenopleiding Sittard is niet voor niets al sinds 2012 de beste lerarenopleiding van Nederland volgens de Keuzegids Hbo en Elsevier.