Inhoud opleiding

Inhoud

Tijdens de lerarenopleiding leer je algemene pedagogische en didactische vaardigheden. Hierbij kun je denken aan communicatieve vaardigheden, methodes om kennis over te dragen en het omgaan met verschillende leerlingen. Maar je leert ook vormen van samenwerking en het functioneren binnen een schoolorganisatie. De kennis, die je tijdens de lessen opdoet, breng je vervolgens in de praktijk tijdens je stages. De vakken APV (Algemeen Professionele Vorming) en vakdidactiek worden in het Nederlands gegeven. De overige vakken worden in het Engels gegeven.

Vak en vakdidactiek

Om specialist te worden op jouw vakgebied, krijg je vakinhoudelijke vakken. Daarnaast leer je bij vakdidactiek hoe je de leerstof van jouw vak op een goede manier kunt overbrengen.

Stage

Al snel ga je op oriënterende stage op een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Dat doe je samen met een ‘buddy’, een medestudent. Je hebt steun aan elkaar en kunt van elkaar leren. Hoe verder je in de opleiding komt, hoe meer stage je loopt. En dat is fijn, want dan kun je de theorie meteen in de praktijk brengen!

Onderzoek

Het uitvoeren van praktijkonderzoek is een belangrijke vaardigheid die je als leraar onder de knie moet hebben. Hiermee kun je bijvoorbeeld je lessen verbeteren, meer te weten komen over je vakgebied, iets leren over de verschillen tussen leerlingen of bijdragen aan grotere vraagstukken binnen de school. Als leraar blijf je constant kritisch naar jezelf en zoek je naar mogelijkheden om te verbeteren.

Studiegids en onderwijs- en exemenregeling

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  In de propedeutische fase staan de Engelse taal en cultuur centraal, maar je leert ook hoe je die kennis aan leerlingen moet overbrengen. Je mondelinge en schriftelijke vaardigheden bouw je uit. Hoe schrijf je goede Engelse teksten? Hoe verzorg je een presentatie? Daarbij horen natuurlijk grammatica en vocabulaire.

  Hoeveel uren ben je het eerste jaar met je studie bezig?

  • 700 uur colleges/lessen
  • 176 uur projecten/praktijk
  • 804 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  40%
  Zelfstudie
  50%
  Praktijk
  10%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Opmerkingen:

  • Theorie bestaat uit het verwerven van vak- en beroepskennis, vaardigheden en algemeen inzicht;
  • Praktijk kan bestaan uit projecten, stage, trainingen, groepswerk met andere studenten, studiereizen e.d.;
  • Zelfstudie is zelfstandig studeren.

  Het tweede en derde jaar (hoofdfase)

  In de hoofdfase vergroot je je kennis van de Engelse taal en cultuur. Je krijgt onderwerpen als de geografie van het taalgebied, historische aspecten, het politieke, sociale en culturele leven en (jeugd)literatuur. Om de taal op voldoende niveau te leren spreken, zijn er mogelijkheden om tijdens het derde of vierde studiejaar een periode (variërend van enkele weken tot zes maanden) te werken of studeren in een Engelstalig land.

  Het vierde jaar (afstudeerfase)

  In de afstudeerfase kies je voor een afstudeerrichting, waarmee je jezelf specialiseert voor het algemeen vormend onderwijs (onderbouw havo/vwo) dan wel het beroepsonderwijs (vmbo/mbo). Je krijgt specifieke vakonderdelen, werkt aan je afstudeeronderzoek en loopt de afrondende stage. Dit gehele jaar staat in het teken van het werkveld waarin je wilt gaat werken.

  Studiereizen

  De lerarenopleiding organiseert in de eerste drie studiejaren studiereizen naar Engeland, Ierland en Schotland. Hierbij ga je naar een school of lerarenopleiding om ervaringen op te doen en maak je kennis met de lokale cultuur, bevolking en politiek.

  De studie duurt 4 jaar, verdeeld over een propedeutische fase, hoofdfase en afstudeerfase. Een studiejaar bij de lerarenopleiding bestaat uit 4 periodes van 10 weken. Aan het einde van iedere periode doe je tentamen.

 • Stage en afstuderen

  De praktijk van het leraarschap leer je op school. Stages vormen daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding. We noemen dat Professioneel Handelen. Het voordeel is dat je de theorie die je op school leert, meteen in de praktijk kunt brengen. En dat werkt motiverend.

  Wanneer ga je op stage?

  Al vanaf het eerste jaar loop je stage. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer uren stage je loopt. 

  Eerste jaar (propedeuse)
  In het eerste jaar ga je in september al een week, in een groep, naar een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Daarna voer je (in duo’s) ongeveer twintig weken lang één dag in de week taken uit binnen een school, op basis van de (leer)doelen die je wilt bereiken.

  Tweede jaar (hoofdfase)
  In het tweede jaar loop je een periode van ca. vier maanden twee dagen in de week stage. Je leert de basisvaardigheden van het lesgeven, de basisvorming en om te gaan met (de verschillen tussen) leerlingen. Wat je precies wilt leren, bepaal je samen met je opleidingsteam (instituutsopleider, schoolopleider en werkplekbegeleider).

  Derde jaar (hoofdfase)

  In het derde jaar ga je twintig weken lang twee dagen in de week stage lopen. Het begeleiden van leerprocessen van leerlingen krijgt meer nadruk. Je geeft niet alleen les, maar je begeleidt ook leerlingen en je werkt meer binnen de vaksectie.

  Laatste jaar (afstudeerfase)
  In het laatste jaar, de afstudeerfase, doe je de afrondende stage. Dit is het sluitstuk van de opleiding, de kroon op je werk. Je voert zoveel mogelijk zelfstandig de verschillende leraarstaken uit. Tijdens deze stage ontwikkel je ook de beroepsproducten voor het afstuderen (Onderwijs Pedagogisch Handelen en Vakdidactisch Ontwerpen).

  Waar loop je stage?

  Je loopt stage op zowel (v)mbo-scholen als scholen voor havo en vwo.

 • Struikelvakken
  Veel studenten hebben moeite met schrijfvaardigheden. Je kunt je hier het beste op voorbereiden door veel formele teksten (bijvoorbeeld kranten) te lezen. Daarnaast is het belangrijk om je te verdiepen in de Nederlandse en internationale politiek en geschiedenis, zodat je goed mee kunt met de vakken over land en volk.
 • Afstudeerrichtingen

  In het vierde jaar kies je voor een van de twee afstudeerrichtingen: beroepsonderwijs of algemeen vormend onderwijs.

  Kies je voor algemeen vormend onderwijs, dan specialiseer je jezelf in het lesgeven in de onderbouw van het havo en vwo. Kies je voor beroepsonderwijs, dan ontwikkel je jezelf tot startbekwame leraar voor het vmbo en mbo. Ondanks dat je kiest voor één afstudeerrichting, ben je na je afstuderen voor beide werkvelden bevoegd.
  De afstudeerrichting omvat 60 EC’s (1 European Credit staat voor 28 studiebelastingsuren) en houdt in dat de afrondende stage én de twee afstudeermodules in het teken staan van de schoolsoort die je hebt gekozen.

 • Hoe krijg je les

  Een studiejaar bij de opleiding Leraar Engels bestaat uit 4 periodes van 10 weken. In zo’n periode volg je hoor- en werkcolleges. Aan het einde van iedere periode zijn er tentamens. De colleges volg je in groepen van zo’n 30 personen in het eerste jaar. Tijdens de colleges werk je soms aan opdrachten en kun je direct vragen stellen aan de docent.

 • Studiebegeleiding

  Aan het begin van elk studiejaar krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Dit is je eerste aanspreekpunt en jouw persoonlijke begeleider gedurende je hele studie. Samen stellen jullie een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op, waarmee je tijdens je studie aan de slag gaat. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je je studieresultaten en bij hem of haar kun je ook terecht met eventuele vragen of problemen.

  Begeleiding tijdens je stage

  Tijdens je stage word je extra intensief begeleid. Naast ondersteuning van je instituutsopleider krijg je vanuit je opleiding een werkplekbegeleider. Ook word je begeleid door een of meer docenten van de school waar je stage loopt.

 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Typerend voor de opleiding

  Typerend voor de Lerarenopleiding Engels is dat er veel persoonlijke aandacht is. Daarnaast ontwikkel je jezelf op cultureel, historisch en maatschappelijk vlak. Hierbij kun je denken aan het lezen en analyseren van romans, gedichten en toneelstukken.

  Didactisch concept

  Fontys Lerarenopleiding Tilburg wil de best mogelijke leraren opleiden. Maar wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief vast te stellen, maar wordt sterk bepaald door de perceptie van degene die het antwoord geeft. We kunnen het woord “goed” dus niet gebruiken zonder het betekenis te geven. Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg beschouwen we vijf pijlers als cruciale factoren voor goed leraarschap. Meer informatie over de vijf pijlers, klik hier.