Na de opleiding

Als afgestudeerde van de lerarenopleiding kun je meteen gaan werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie (bve). Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie.

Andere beroepen

Hoewel we in de eerste plaats opleiden voor het beroep leraar, kiezen sommige afgestudeerden ervoor om buiten het onderwijs aan de slag te gaan. Als afgestudeerde leraar kun je bijvoorbeeld in het bedrijfsleven gaan werken en bij (semi)overheids- en particuliere instellingen. Denk bijvoorbeeld aan pedagogische centra, onderwijsbegeleidingsdiensten en uitgevers van schoolboeken en vakbladen. 

Bevoegdheid

Afgestudeerden zijn bevoegd voor het werkveld van Gezondheidszorg en Welzijn in het vmbo en in het mbo. Je kan dan denken aan: het profiel zorg en welzijn in het vmbo (bijvoorbeeld: vakken als verzorging, koken/voeding, persoonlijke hygiëne en uiterlijke verzorging), zorg en welzijn gerelateerde opleidingen in het mbo (bijvoorbeeld: docent kapper, apothekersassistent, verpleegkunde, SPW, enz.) 

  • Doorstuderen

    ‘Een goede leraar leert zijn leven lang’. Als lerarenopleider streven we ernaar onze studenten zich hiervan bewust te maken. Als docent ben je namelijk nooit uitgeleerd. Je kunt bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg, na je bacheloropleiding, de masteropleiding volgen voor een groot aantal vakken. Je mag hiermee lesgeven in de bovenbouw van het havo/vwo en in het hbo.

    Je kunt binnen Fontys ook doorstromen naar de master Educational Needs (EN). Deze leidt je op tot professional in het speciaal onderwijs. Of kies voor de master Leren & Innoveren. Deze is gericht op de onderwijsprofessional die expertleraar wil worden in het onderwijs.

    Daarnaast kun je diverse korte cursussen volgen.