Het verhaal van Sophie

Waarom heb je voor de ALO gekozen?

"Al vanaf jongs af aan was ik altijd actief bezig. Naast school deed ik veel aan sport en ik vond het leuk om anderen te leren wat ik al kon. Ook het training geven beviel mij heel goed. Ik wist dus al snel dat ik de ALO wilde gaan doen. Toen ik de keuze moest maken tussen de ALO (Eindhoven) en de HALO (Den Haag), heb ik bewust gekozen voor Eindhoven omdat hier 2 dagen in de week stage wordt gelopen, het hele studiejaar lang waardoor ik meteen veel praktijkervaring opdoe.

Is de opleiding wat je ervan verwacht had?

"Meestal is de opleiding wel wat ik er van verwacht had. Bij sommige praktijkvakken liggen de normeringen wel hoger dan ik had verwacht. Daarnaast is de tijd dat ik bezig ben met de theorie en de opdracht per blok heel verschillend. De ene keer wordt er van je verwacht dat je een opdracht binnen 2 à 3 weken af hebt, de volgende opdracht heb je dan ineens 7 weken voor."

Welke vakken vind je het leukst?

De theorie wordt aangeboden in blokken. Dit houdt in dat ik 10 weken lang naar één of twee opdrachten toe werk en geen losse vakken meer krijg als psychologie, pedagogiek of bewegingswetenschappen. De vakken dieé we krijgen zijn dus vaak de praktijkvakken. Zwemmen is mijn eigen sport, dus dat vind ik altijd leuk om te doen. Daarnaast ben ik spel steeds leuker gaan vinden en vind ik 'stoeien, treffen en weerbaarheid' ook altijd heel interessant."

Wat heeft de opleiding tot nu toe voor je betekend?

"De opleiding heeft mij een duidelijk beeld gegeven van wat ik als docent LO ga doen en wat er van mij verwacht wordt. Daarnaast heeft de opleiding, doordat ik in alle jaren een andere doelgroep op stage heb gehad, mij inzichten gegeven in welke doelgroep ik wel en niet wil gaan lesgeven."

Zou je deze opleiding aanbevelen?

"Ja, het is een super leuke opleiding. Vooral omdat de theorie gecombineerd wordt met de praktijk. Ik mag zelf sporten, lesgeven maar krijg ook nog theorie over de inhoud van mijn lessen en o.a. de omgang met kinderen."

Weet je al wat je wilt gaan doen / worden na de opleiding?

"Na de opleiding heb ik nog plannen om verder te gaan studeren. Mijn twijfel ligt nog tussen de deeltijd pabo of een masteropleiding. Naast deze studie wil ik dan 2 à 3 dagen als docent LO in het basisonderwijs of speciaal onderwijs gaan werken. De doelgroep die ik bij voorkeur lesgeef, zijn de kinderen van de basisschool. Sinds dit schooljaar loop ik stage in het speciaal onderwijs en dat vind ik ook heel interessant. Deze leerlingen zijn namelijk onvoorspelbaar, maar hebben wel duidelijkheid en structuur nodig."

 

Sfeerafbeelding Fontys