Veelgestelde vragen over de ALO

 

Op onze website vind je filmpjes van de verschillende beweegdomeinen. Deze geven een aardige indruk van het niveau dat wordt gevraagd. Als je beperkt bent in het oefenen van de vaardigheden op school, raden we je aan om contact te zoeken met de lokale sportvereniging. .
We hebben geen bindend advies meer. Dit betekent dat je op basis van de resultaten van de bewegingsvaardigheden en een motivatiegesprek zelf beslist of het realistisch is om te starten aan de opleiding.

Dit is een lange dag die om 8.30u begint en uiterlijk om 19.00u eindigt. Op deze dag heb je naast de bewegingsvaardigheden ook een motivatiegesprek waarvoor je van tevoren wat inspanningen moet doen om jezelf voor te bereiden. We proberen de dag samen zo goed mogelijk vorm te geven en te zoeken naar een goede balans tussen inspanning en informeel ontmoeten.

LET OP: * ivm coronavirus zal voor studenten die starten in september 2020 gelden dat de fysieke toets niet zal worden afgenomen en we de overige onderdelen online gaan inrichten.

Je kunt extra faciliteiten aanvragen via je studiecoach. Dit kan zijn: extra tijd/ groter formaat toetsen/ niet letten op spellingsfouten bij toetsen (wel bij beroepsproducten) en een rustige ruimte. Voor andere faciliteiten gaat de aanvraag via de examencommissie. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de online tool Kurzweil tijdens toetsen of andere digitale hulpmiddelen.
Het klopt dat we een officiele verklaring van beperking moeten hebben. De Examencommissie toetst de aanwezigheid van dit document en geeft formeel toestemming voor uitzonderlijke status
De opleiding is best wel intensief door de combinatie van theorie vakken, praktijkvakken (bewegingsvaardigheden) en het actief zijn op het werkplekleren (stage). De uren in de week zijn verdeeld over het volgen van de theorievakken inclusief voorbereidingen en zelfstudie; volgen van de eigen vaardigheidsvakken (in de verschillende beweegdomeinen) gedurende drie dagen; daarnaast twee dagen in de week actief bezig zijn met lesgeef activiteiten op de stageschool/ werkplekleren. Voor de urenverdeling per studiejaar check de site fontys.nl/alo

Dit is afhankelijk van het aantal uren dat je werkt. Echter een bijbaantje naast de opleiding is zeker mogelijk, iets wat onze huidige studenten bewijzen. Dit is mogelijk maar vergt wel van jezelf een goede planning. Fontys Sporthogeschool gaat ervan uit dat je 40 uur per week bezig bent met de opleiding. Een bjibaantje tijdens de opleidingsdagen is niet handig omdat je ook veel moet samenwerken aan producten en projecten gedurende de opleidingsdagen.

Tip: een bijbaantje in relevante organisaties bijvoorbeeld sportevenementen bureau, vereniging, zwembad is natuurlijk super!

Dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal uren dat je sport en op welk niveau. Echter sporten naast de opleiding is zeker mogelijk, iets wat onze huidige studenten bewijzen. Omdat de opleiding fysiek het nodige van je eist is het belangrijk om overbelasting te voorkomen. Zorgen voor een goede arbeid rustverhouding en afstemming met je trainer/ club helpt hierbij.
Ja, binnen Fontys Sporthogeschool is er een topsportregeling en begeleiding voor topsporters en talenten. Wanneer je beschikt over een Topsport- of Talentstatus, kun je voorzieningen uit de topsportregeling aanvragen. De topsportregeling faciliteert topsporters en talenten op het gebied van sport wel bij de organisatie van hun studie, maar niet bij de inhoud ervan. Qua inhoud worden aan een topsporter dezelfde eisen gesteld als aan een niet-topsporter. De faciliteiten uit de topsportregeling hebben als doel om je te helpen om topsport en studie zo te organiseren, dat je aan de inhoudelijke eisen van je studie kan voldoen. Check de site fontys.nl voor meer informatie. www.fontys.nl/topsport
Nee dit is in principe niet mogelijk.
Nee dit is niet mogelijk. Wel hebben we contact met een aantal opleidingen MBO waardoor de doorstroom van MBO naar HBO gestroomlijnder verloopt. We hebben voor de ALO een leertaak ontwikkeld die studenten van het MBO kunnen doen binnen hun opleiding als keuzedeel “doorstroom HBO”.  Als deze studenten dat keuzedeel positief hebben afgesloten en ze hebben de praktische toelatingstest afgelegd binnen hun MBO school , zijn ze toelaatbaar op Fontys Sporthogeschool. Betreffende MBO opleidingen zijn: ROC Tilburg, Summa college Eindhoven, Cios Sittard, Koning Willem I college ‘s Hertogenbosch, Sportacademie Utrecht.
In sommige gevallen is het mogelijk een excellentie traject te volgen, waardoor je eigenlijk twee opleidingen in één volgt. We bedoelen hier de zogenaamde bicertificering. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Je dient bijvoorbeeld aan een bepaald niveau te voldoen om te bewijzen dat je de extra studielast aan kan. Er is zelfs een voltijd route waarin PABO en ALO tegelijkertijd aangeboden wordt.
De meeste ALO-afgestudeerden gaan inderdaad het onderwijs in. We zien daarnaast dat ALO-afgestudeerden ook buiten het onderwijs aan de slag gaan. Voorbeelden van banen na deze opleiding zijn bijvoorbeeld: Docent lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs, mbo of hbo. Gymleraar in het (speciaal) basisonderwijs, Combinatiefunctionaris of buurtsportcoach binnen een gemeente.
Onze voltijd hbo-bacheloropleiding bestaan uit een major en een minor. Met de minor(s) geef je jouw studie een eigen gezicht. In ALO-3 kies je in de tweede helft van dat studiejaar een halfjaar voor een interne of externe minor die je diverse mogelijkheden geeft om je keuzeruimte in te vullen en zo je opleiding te verbreden of te verdiepen. Voorbeelden van minoren die wij als opleiding aanbieden zijn: minor Verbeteren van voedingsgedrag, ‘Global awareness, Sports and Health', minor Speciaal (bewegings) Onderwijs. Check de site fontys.nl voor alle aanbod.