Inhoud opleiding

Inhoud

De lerarenopleiding Maatschappijleer bestaat uit vier leerlijnen: algemene didactiek en onderwijskunde, vakdidactiek, vakinhoud en stage/ werkplekleren. De vakinhoud is gebaseerd op de twee basiswetenschappen sociologie en politicologie en wordt aangevuld met inleidingen in andere relevante wetenschappen (bijvoorbeeld geschiedenis, recht, economie) en de thema’s van het examenprogramma maatschappijleer en burgerschap.

Vak en vakdidactiek

Als leraar ben je in de eerste plaats vakinhoudelijk competent. Je bent gepassioneerd door je vak en je wilt die passie delen met leerlingen. Maar dat lukt alleen maar als je de leerstof helder en overtuigend kunt overbrengen. Dat leer je bij vakdidactiek. Binnen de opleiding treedt een voortdurende wisselwerking tussen vakinhoudelijke en vakdidactische inzichten op.

Stage

Al snel ga je op oriënterende stage op een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Dat doe je samen met een ‘buddy’, een medestudent. Je hebt steun aan elkaar en kunt van elkaar leren. Hoe verder je in de opleiding komt, hoe meer stage je loopt. En dat is fijn, want dan kun je de theorie meteen in de praktijk brengen!

Onderzoek

Het uitvoeren van praktijkonderzoek is een belangrijke vaardigheid die je als leraar onder de knie moet hebben. Hiermee kun je bijvoorbeeld je lessen verbeteren, meer te weten komen over je vakgebied, iets leren over de verschillen tussen leerlingen of bijdragen aan grotere vraagstukken binnen de school. Als leraar blijf je constant kritisch naar jezelf en zoek je naar mogelijkheden om te verbeteren.

Ben jij goed in Engels en lijkt het je leuk om tweetalig onderwijs te geven? Dan kun je als aanvulling op de lerarenopleiding Maatschappijleer het driejarige traject BEES (Bilingual Education/English Stream) volgen.

Studiereizen

Studiereizen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zo ga je naar de Tweede Kamer in Den Haag, de gemeenteraad in Tilburg, de rechtbank en een gevangenis. Daarnaast is er een (verplichte) weekexcursie naar Brussel. Je bezoekt dan het Europees Parlement, de NAVO en andere belangrijke instellingen.

Studiegids en onderwijs- en examenregeling