Na de opleiding

Als afgestudeerde van de lerarenopleiding kun je meteen gaan werken in het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie. Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie. 

Andere beroepen

Hoewel we in de eerste plaats opleiden voor het beroep leraar, kiezen sommige afgestudeerden ervoor om buiten het onderwijs aan de slag te gaan. Als afgestudeerde leraar kun je bijvoorbeeld in het bedrijfsleven gaan werken en bij (semi)overheids- en particuliere instellingen. Denk bijvoorbeeld aan pedagogische centra, onderwijsbegeleidingsdiensten en uitgevers van schoolboeken en vakbladen.