• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

Lijkt het je heerlijk om leerlingen te laten zien hoe leuk de Nederlandse taal is? En ben jij een pietje-precies als het om de Nederlandse taal gaat? Zijn d’tjes en t’tjes voor jou geen probleem? Dan is de lerarenopleiding Nederlands iets voor jou. Als leraar help je leerlingen met het beheersen en verbeteren van de Nederlandse taal. Voor leerlingen is taalvaardig zijn in de Nederlandse taal niet alleen belangrijk om succesvol deel te nemen aan onze maatschappij, maar ook om alle andere vakken op de middelbare school goed te kunnen leren.

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten

Een leraar combineert vakmanschap en meesterschap. We brengen je vakkennis bij op hoog niveau met colleges, opdrachten, practica en projecten. We leren je je vakkennis over te brengen op je leerlingen. De beste wijze om dat te leren is uiteraard voor de klas. Je gaat daarom al vrij snel op stage. Naast de praktijk volg je onderwijskunde en vakdidactiek. Dan krijg je onderdelen als groepsdynamiek, leer- en ontwikkelingspsychologie, schoolorganisatie, lesgeven en leerlingenbegeleiding. We begeleiden je intensief en je kunt altijd terecht bij onze studieloopbaanbegeleider voor een gesprek of advies.

Wat verwachten wij van jou

De lat ligt hoog! Een leraar heeft passie voor het vak én voor leerlingen. Om deze opleiding succesvol te kunnen volgen moet je goed zijn in Nederlands. Natuurlijk moet je het leuk vinden om met jonge mensen om te gaan en makkelijk contact met ze kunnen maken. Of je geschikt bent voor de studie en het beroep van leraar laat je zien in het eerste jaar waarin je 60 studiepunten moet behalen. Dat is hard werken en vraagt een ambitieuze studiehouding, zodat je goed wordt in je vak en gaat behoren tot de meest inspirerende docenten! Een uitdaging die we graag met jou aangaan.