Na je opleiding

Als afgestudeerde van de lerarenopleiding Nederlands kun je meteen gaan werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie (bve). Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie.

  • Leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs
  • Leraar Nederlands in het mbo
  • Leraar Nederlands in de bve (volwasseneneducatie)
  • Werken bij (semi)overheidsinstellingen zoals pedagogische centra of onderwijsbegeleidingsdiensten
  • Werken bij particuliere instellingen zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen

 
afspelen