Na de opleiding

De opleiding Leraar Pedagogiek bereidt je voor op het docentschap voor de (ped)agogische beroepsopleidingen in het mbo (ROC's). Ook buiten het onderwijs zijn er mogelijkheden, zoals het verzorgen van trainingen, het begeleiden van opleidingstrajecten of het ontwikkelen van lesmateriaal.

Je hebt niet alleen kennis op het gebied van opvoeden, maar kan deze kennis vooral op een aantrekkelijke en didactisch verantwoorde wijze overdragen. Je bent een allround professional, die naast het competentiegerichte opleiden van studenten, inzetbaar is bij schoolloopbaanbegeleiding, beroepspraktijkvorming (stages), onderwijsontwikkeling, het begeleiden van collega's en examinering.

Sfeerafbeelding Fontys