Naast de kleinschaligheid en goede sfeer van FLOS, vind ik ook de vrijheid die studenten krijgen erg prettig."

Mark Bex, student

 

Opbouw

Bij de opleiding Leraar Wiskunde leer je de link leggen tussen het vak wiskunde en de manier om de lesstof over te brengen op scholieren. In het eerste jaar al bedenk je zelfstandig stageopdrachten en ontwerp je eigen lessen. Wat je geleerd hebt, kun je meteen op je leerlingen overbrengen. Je gaat eerst snuffelstage lopen op een basisschool en wordt in deze periode zeer persoonlijk begeleid. In periode drie van het eerste jaar ben je helemaal klaargestoomd om je eerste grotere schoolstage te lopen.  

In de hoofdfase vergroot je je kennis van het vak. De onderwerpen en vraagstukken worden ingewikkelder. Je krijgt onderdelen als landmeetkunde, statistiek, lineaire algebra, discrete wiskunde en vectormeetkunde. Daarnaast volg je colleges over didactiek en klassenmanagement evenals differentiëren en samenwerkend leren in de klas en loop je stage om ervaring op te doen als leraar.  

Doordat modulen in de hoofdfase afwisselend worden aangeboden, maak je ook kennis met studenten uit andere leerjaren. Zo leer je dus ook van ouderejaarsstudenten. 

In de afstudeerfase kies je een afstudeerrichting, waarmee je jezelf specialiseert voor het algemeen vormend onderwijs (onderbouw havo/vwo) of voor het beroepsonderwijs (vmbo/mbo). Je krijgt specifieke vakonderdelen, werkt aan je afstudeeronderzoek en loopt de afrondende stage. Dit gehele jaar staat in het teken van het werkveld waarin je wilt gaat werken.