Bi-certificering de Nieuwste Pabo

De Nieuwste Pabo wil iedere student stimuleren om zich te onderscheiden binnen het reguliere programma. Sommige studenten kunnen en willen echter meer! Voor die studenten heeft de Nieuwste Pabo i.s.m. FLOS (Fontys Lerarenopleiding Sittard) en OU interessante extra trajecten ontwikkeld. De opleiding wil hiermee verschillende doelen bereiken: de getalenteerde en super gemotiveerde studenten extra uitdaging bieden, tegemoet komen aan de wensen van het werkveld voor hoog gekwalificeerde leerkrachten als toekomstige kartrekkers in scholen en een algemene kwaliteitsimpuls voor de gehele opleiding.

Bicertificeringstraject leraar Nederlandse taal

In vijf studiejaren kan de student een bevoegdheid halen voor leraar basisonderwijs en een tweedegraads bevoegdheid voor het vak Nederlands in het tweedegraadsveld. Het bi-certificeringsprogramma hangt nauw samen met het reguliere curriculum van de Nieuwste Pabo en bevat onderdelen van het voltijd- en maatwerktraject van de FLOS. Studenten die hiervoor in aanmerking komen, voeren dit als extra ‘plusprogramma’ uit in de tweede helft van pabo 3, in pabo 4 en in een vijfde studiejaar bij de FLOS.
Wil je meer informatie over dit traject? Neem dan contact op met Christiane Custers, zij beantwoordt graag al jouw vragen.

Bicertificeringstraject leraar aardrijkskunde of geschiedenis

In vijf studiejaren kan de student een bevoegdheid halen voor leraar basisonderwijs en een tweedegraads bevoegdheid voor het vak aardrijkskunde of geschiedenis. Dit programma hangt nauw samen met het reguliere curriculum van de Nieuwste Pabo en bevat onderdelen van het maatwerktraject van de FLOS. Studenten die hiervoor in aanmerking komen voeren dit uit als extra ‘plusprogramma’ in de tweede helft van pabo 3, in pabo 4 en in een vijfde studiejaar bij de FLOS.

Wil je meer weten over dit traject? Neem dan contact op met Jack Claessen, hij beantwoordt graag al jouw vragen.