Inhoud opleiding

Leertaken

Het onderwijs op de ALO wordt aangeboden in leertaken. Dit zijn echte praktijk opdrachten, projecten of uitdagingen die je samen met je medestudenten gaat aanpakken. Door de leertaak ‘op te lossen’ leer je automatisch de kennis en vaardigheden die je ook in het echte werk nodig hebt. Naarmate je studie vordert, worden deze leertaken steeds uitgebreider en complexer. Langs deze weg kun jij je verder ontwikkelen tot een professionele leraar Lichamelijke Opvoeding.

Beweegdomeinen

Naast het werken aan leertaken, werk je ook aan je eigen bewegingsvaardigheid. Op de ALO krijg je de volgende beweegdomeinen aangeboden:

atletiekstoeien, treffen en weerbaarheid
bewegen en muziekturnen
klimmenzwemmen
spel

Stage

In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van Leraar Lichamelijke Opvoeding en maak je kennis met de verschillende typen onderwijs: het basisonderwijs; het voortgezet onderwijs; het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Later in de opleiding mag je je eigen voorkeur volgen en kun je zelf kiezen in welke context je stage gaat lopen. Je stage in het eerste jaar is gericht op het leren lesgeven in het basisonderwijs.

 • Opbouw studie

  Je eerste jaar

  De opleiding heeft een studiebelasting van 40 uur per week waarin je werkt aan je leertaken en aan je eigen vaardigheid. Dit doe je op de opleiding en op je werkplek (stageschool). Een studiejaar is verdeeld in vier blokken met ieder blok een ander thema.

  Elk blok wordt getoetst. We toetsen zowel tijdens als aan het einde van ieder blok zodat de studiebelasting voor jou als student eerlijk verdeeld wordt.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 5 uur Zelfstudie
  • 7 uur Praktijk (bewegingsvaardigheden)
  • 16 uur Praktijk (stage)
  • 12 uur Leertaak (hieronder te benoemen als 'theorie')

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  30%
  Zelfstudie
  10%
  Praktijk
  60%

  In de leertaken zijn de theorie en de praktijk nauw met elkaar verbonden. Je gaat vanaf november twee dagen in de week in de praktijk op een werkplek (stageschool) aan de slag met je leertaken. Daarnaast werk je binnen de beweegdomeinen/gebieden (atletiek, bewegen en muziek, stoeien, treffen en weerbaarheid, spel, turnen, klimmen en zwemmen) aan je eigen vaardigheid.

 • Stage en oriënteren

  We vinden het belangrijk dat je meteen kennismaakt en gaat leren in de echte beroepspraktijk. Op deze manier krijg je een goed beeld van de werkzaamheden van een leraar Lichamelijke Opvoeding. De begeleiding op de werkplek ligt in handen van een werkplekbegeleider op de stageschool en een ALO-docent.

  In het eerste jaar ga je met een stagegroep aan de slag op een basisschool. In het tweede jaar ga je ervaring opdoen in het voortgezet onderwijs. In het derde en vierde jaar kun je een eigen keuze maken voor een onderwijscontext. Tijdens de stage in het vierde leerjaar voer je ook een praktijkonderzoek uit als onderdeel van het afstuderen.

 • Begeleiding

  Hoe word ik begeleid tijdens mijn studie?

  Wij besteden gedurende de opleiding veel aandacht aan een intensieve begeleiding van studenten (met speciale aandacht voor studeren en topsport en zorgstudenten). De docent begeleidt je tijdens de leertaak en de lessen bewegingsvaardigheid. Er staan bovendien studiecoaches voor je klaar indien je behoefte hebt aan extra ondersteuning.


  Hulp bij je studie

  Fontys Hogescholen kent ook studentendecanen, -psychologen en studiekeuzeadviseurs waar je terecht kunt met allerlei vragen. Kijk op www.fontys.nl/succesvolstuderen

 • Typerend voor deze opleiding

  Er zijn, naast de ALO van Fontys, in Nederland nog vijf hogescholen die de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding aanbieden. Uniek aan onze ALO opleiding is de passie voor (lichamelijk) opvoeden en de aandacht voor de vormende waarde van sport- en bewegen. Het positieve lesklimaat en de interactie met de studenten zijn hierbij steeds een belangrijk uitgangspunt.