Toelating

Inschrijven voor de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding is ieder studiejaar mogelijk van 1 oktober t/m 1 mei.

Als je de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding wilt volgen, moet je deel te nemen aan de Toelatingstest (Onderzoek Aanvullende Eisen). Op dat moment laat jij zien hoe bewegingsvaardig je bent is op het gebied van het beweegdomein Atletiek, Bewegen en muziek, Klimmen, Spel, Stoeien, treffen & weerbaarheid, Turnen en Zwemmen.

We adviseren je dringend om je zo snel mogelijk in te schrijven. Je krijgt na inschrijving bij Studielink van Fontys een inschrijfpakket en een uitnodiging voor de toelatingsdag toegestuurd.

Planning

De toelatingsdagen (Onderzoek Aanvullende Eisen) staan gepland van januari 2019 tot en met juni 2019. Na inschrijving bij Studielink krijg je een uitnodiging voor de toelating en kun je kiezen uit verschillende data en tijdvakken. Bij aanmelding voor een toelating krijg je ook de details rondom de inhoud, voorbereiding en planning de toelating. 

 • Opleidingsprofiel en vooropleiding
  Toelatingseisen voor deze opleiding
  Havo Vwo
  CM
  EM
  NG
  NT

  Vooropleiding

  HAVO/VWO/MBO

  Voor de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) ben je toelaatbaar met een havo- of vwo-diploma. Er zijn geen specifieke profieleisen. Voor meer informatie over de doorstroom van vwo naar hbo kun je kijken op www.fontys.nl/vwohbo . Ook ben je toelaatbaar tot de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding wanneer je beschikt over een mbo-diploma niveau 4.

  Buitenlands diploma

  Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat deze aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen.

  Niet de juiste vooropleiding?

  Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een 21+ toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Klik hier voor meer informatie.

 • Programma toelating

  Voorbereiding

  Studiekeuzecheck (vooraf invullen)

  Voor dat je deelneemt aan de Toelatingsdag vul je je Studiekeuzecheck in. Deze online-vragenlijst bestaat uit vragen over de resultaten van je vooropleiding, persoonlijke kenmerken, vaardigheden en motivatie voor jouw keuze.
  Als je resultaten voor de praktische toelating voldoende zijn voor directe toelating hebben we meteen een intakegesprek op basis van jouw Studiekeuzecheck.

  Programma toelatingsdag

  Tijdens de toelatingsdag (Onderzoek Aanvullende Eisen) laat jij zien wat je bewegingsvaardigheden zijn op het gebied van het beweegdomein Atletiek, Bewegen en muziek, Klimmen, Spel, Stoeien, treffen & weerbaarheid, Turnen en Zwemmen

  Klik hier om je score te berekenen. Schakel je eigen gymdocent in om jou te helpen en vorm alvast een oefengroep met medeleerlingen die ook naar deze opleiding willen. Jouw gymdocent is namelijk uitstekend in staat om je voor te bereiden op deze toelating.

  Bekijk de filmpjes per onderdeel hier

  De uitslag

  Er zijn vervolgens twee opties:

  • Je resultaten zijn onvoldoende voor directe toelating maar je komt wel in aanmerking voor een herkansing. We zorgen er voor dat je op het einde van je toelating feedback krijgt, zodat je weet voor welke onderdelen en op welke wijze je nog extra moet gaan oefenen. Vervolgens schrijf je je in voor een herkansing voor de toelatingstest.
  • Je resultaten zijn voldoende voor directe toelating. We hebben na je toelatingstest nog een intakegesprek met je op basis van de uitkomsten van de digitale vragenlijst (Studiekeuzecheck). Op basis hiervan geven we je een studiekeuze advies. Dit advies is serieus en onderbouwd. Maar het blijft een advies. Je bepaalt zelf of je start met de opleiding, mits je voldoet aan de toelatingseisen.

 • Voorbereiding op toelating

  Voorbereiden op je toelating

  Schakel je eigen gymdocent in om jou te helpen en vorm ondertussen een oefengroep met medeleerlingen die ook naar deze opleiding willen. Jouw gymdocent is namelijk uitstekend in staat om je voor te bereiden op deze toelating.

  Sfeerimpressie van de dag zelf

  Voorbereiden

  Atletiek

  Aanvullende informatie m.b.t. het onderdeel Atletiek vind je hier

  Bewegen op muziek

  Aanvullende informatie m.b.t. het onderdeel Bewegen en muziek vind je hier

  Klimmen

  Aanvullende informatie m.b.t. het onderdeel Klimmen vind je hier

  Sfeerafbeelding Fontys

  Spel

  Aanvullende informatie m.b.t. het onderdeel Spel

  Stoeien, Treffen & Weerbaarheid

  Aanvullende informatie m.b.t. het onderdeel Stoeien, treffen & weerbaarheid vind je hier

  Turnen

  Aanvullende informatie m.b.t. het onderdeel Turnen vind je hier

  Zwemmen

  Aanvullende informatie m.b.t. het onderdeel Zwemmen vind je hier

 • Inschrijven

  Op het moment dat je je aangemeld hebt via Studielink voor de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding, ontvang je van Fontys Sporthogeschool een uitnodiging om je in te schrijven voor de toelatingsdag (Onderzoek Aanvullende Eisen)

  Voor het Onderzoek Aanvullende Eisen worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Medische sportkeuring

  Voor zowel Sportkunde als de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) moet je voor aanvang van de opleiding een medische (basis)sportkeuring ondergaan. Voor de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding is een positieve uitslag zelfs een bindende voorwaarde.

  Doel daarvan is dat zowel jij als de opleiding weet met welke fysieke beginsituatie je aan de opleiding begint. Deze keuring kan afgenomen worden door een erkend Sportmedisch Adviescentrum (SMA). Kijk voor een SMA bij jou in de buurt op www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional/

  De kosten bedragen ca. € 115,-