Inhoud opleiding

Welke van de twee logistiek opleidingen je ook kiest, bij ons maak je tijdens de gezamenlijke propedeuse grondig kennis met het brede vakgebied logistiek. Je leert aan de hand van thema’s als productielogistiek, vervoerslogistiek en logistiek distributiecentrum wat logistiek inhoudt. Na anderhalf jaar kies je definitief voor de opleiding Logistics Management òf Logistics Engineering. De rest van het tweede jaar werk je verder aan een stevige praktische en theoretische basis en ga je je dus specialiseren. Een persoonlijk accent geef je aan je studie in het derde studiejaar: je kiest een minorstudie (half studiejaar) binnen Fontys of bij een andere, bijvoorbeeld buitenlandse opleiding. Een internationale oriëntatie is voor een logisticus heel waardevol! Twee keer 20 weken werk je in de praktijk: in het derde en in het vierde leerjaar. Je loopt stage en je voert een afstudeeropdracht uit bij een bedrijf. Hiermee toon je aan over de juiste beroepscompetenties te beschikken wat vakinhoud, beroepshouding en gedrag betreft! Onze logistieke opleidingen zijn kleinschalig van opzet. Dat betekent dat er gewerkt wordt in kleine groepen en dat je zeker geen nummer bent.

Meld je aan voor de opleiding

Zo pak je het aan
 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 10/15 uur colleges/les
  • 10 uur zelfstudie
  • 15 uur projecten/praktijk

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  35%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  40%

  Logistics Management en Logistics Engineering hebben een gezamenlijke propedeuse. Er wordt gewerkt in kleine groepen en de lesstof bestaat uit klassikaal onderwijs en uit projecten. Daarnaast besteed je een aantal uren aan zelfstudie.

  In het tweede jaar werk je verder aan een stevige theoretische en praktische basis en ga je je specialiseren. Met de minorstudie in het derde jaar kun je een persoonlijk accent aan je studie toevoegen. De minor duurt een half jaar en je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen deze in het buitenland te volgen omdat het internationale aspect vooral voor een logisticus erg waardevol is. Maar je kunt ook kiezen voor een vreemde taal, of, als je een eigen bedrijf wilt beginnen, de minor Ondernemerschap.

  In het derde en het vierde leerjaar ga je dan 20 weken de praktijk in. In het derde jaar loop je stage en in het vierde leerjaar voer je een afstudeeropdracht uit bij een bedrijf. Tijdens deze periode ga je aantonen dat je over de juiste beroepscompetenties beschikt, zowel vakinhoudelijk als wat betreft beroepshouding en gedrag.

  Ook je stage én afstuderen kun je bij een bedrijf naar keuze in binnen- en buitenland volgen.

 • Curriculum

  Logistics Management en Logistics Engineering hebben een gezamenlijke propedeuse. In het tweede jaar werk je verder aan een stevige theoretische en praktische basis en ga je je specialiseren. In het derde jaar loop je stage en in het vierde leerjaar voer je een afstudeeropdracht uit bij een bedrijf.

 •   Jaar 1
  Semester 1 Semester 2
  Project I: Warehouse & Materials Handling Project II: Transport & Distribution
  Logistics Bootcamp Distribution I
  Warehousing I Distribution II
  Warehousing II Distribution III
  Tools I Tools II

 •   Jaar 2
  Semester 3 Semester 4
  Project III: Production & Logistics Project IV: Integral Logistics
  Production Integral Logistics

 •   Jaar 3
  Semester 5 Semester 6
  Beroepsopleidende stage Minor, bijv. buitenlandminor

 •   Jaar 4
  Semester 7 Semester 8
  Project V: Supply Chain Management Stage en afstuderen
  Supply Chain Management

 • Struikelvakken

  Logistiek is prima gericht op het niveau Havo, VWO en MBO 4. Maar met name onvoldoende kennis van wiskunde kan er toe leiden dat je dit vak als struikelvak gaat ervaren. Wanneer je je studie vanaf de start goed volgt en je lesstof goed bijhoudt kun je de studie grotendeels prima doorlopen. Mocht je twijfelen aan je wiskundekennis, neem dan even contact op. In de maanden maart t/m juni bieden wij op de woensdag bijscholing wiskunde aan.

 • Stage en afstuderen
  In het derde studiejaar ga je twintig weken op stage. Dé mogelijkheid om wat je je tijdens je opleiding hebt geleerd ook echt in de praktijk te brengen. Je kunt stage lopen in het binnen- of buitenland. Gezien het feit dat wij als Fontys Venlo internationaal georiënteerd zijn en daarom ook veel contacten in het buitenland hebben, is dit vooral voor de logisticus een uitgelezen kans om ervaring in het buitenland op te doen.

  Je afstudeerstage in het laatste studiejaar duurt ook 20 weken en ook die kun je naar keuze in binnen- of buitenland uitvoeren.
 • Specialisaties

  Je kunt bij Fontys kiezen tussen twee studies op het gebied van logistiek.
  De basis van de opleidingen Logistiek & Economie en Logistics Engineering is hetzelfde: het beheersen en verbeteren van de logistiek van de totale goederenstroom staat centraal! En met je keuze voor één van beide
  opleidingen specialiseer je jezelf!

  Logistiek & Economie (L&E)

  Kies je voor L&E, dan specialiseer je je voor een managementfunctie, je geeft leiding aan een team of afdeling, je bent organisatorisch verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van logistieke processen.

  Hieronder vind je het overzicht waar beide opleidingen zich in de specialisatiefase op richten:

  Logistiek & Economie Logistics Engineering
  Organisatie ontwikkelen Logistiek (besturings)systeem ontwerpen
  Continu Projectmatig
  Lijnfunctie Staffunctie
  Manager Adviseur
  Economisch-kwantitatief Operations Research technieken
 • Hoe krijg je les

  De lessen vinden plaats in klaslokalen. Wanneer er aan projecten gewerkt wordt, gebeurt dat meestal in groepen in de open studieruimte. Een klas bestaat meestal uit max. 30 studenten. Maar omdat we praktijkgericht onderwijs geven, zul je meestal werken in projectgroepen van max. 10 personen. De opleiding is kleinschalig en de sfeer is informeel. Docenten zijn gemakkelijk bereikbaar en je kunt altijd bij hen binnenlopen.

 • Studie in Cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.

  Samenvoeging twee bachelors

  De opleiding Logistiek en Economie is een recente samenvoeging van twee bacheloropleidingen, waarvan beide staatjes hieronder worden getoond.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Studiebegeleiding

  Je staat er binnen de opleidingen niet alleen voor. Als student krijg je persoonlijke begeleiding tijdens je hele studie. Of het nu gaat om algemene studievragen, keuzes, projectsamenwerking, stage of afstuderen: je hebt altijd een aanspreekpunt.

  Studieloopbaanbegeleider

  Je studieloopbaanbegeleider is een soort personal coach. Hij of zij volgt je
  prestaties en geeft je adviezen. Jullie hebben het samen over:
  • jouw ontwikkelproces (je studie en je professionaliteit)
  • jouw studiekeuzes en je studie-aanpak
  • je studieresultaten en -voortgang
  • beroepsmogelijkheden
  • elk onderwerp dat jij zelf aandraagt (problemen, twijfels)

  Stage- en afstudeerbegeleider

  Ga je stage lopen en afstuderen, dan krijg je daarvoor ook een begeleider. Hij
  of zij beoordeelt mede je stage en afstuderen en geeft feedback op je verslagen.

  Fontysdecaan

  Decanen zijn Fontysmedewerkers die niet rechtstreeks aan een opleiding verbonden zijn. Je kunt er terecht voor bijvoorbeeld studieproblemen, studievaardigheden, studeren met een beperking, financiële problemen of andere persoonlijke omstandigheden.

 •   Extra hulp nodig?

  Profielwerkstuk van je vooropleiding.

  Zit je in 5 havo of 6 vwo en ga je binnenkort aan je profielwerkstuk beginnen? Bij Fontys Venlo kun je gebruik maken van onze kennis en faciliteiten bij het maken van je profielwerkstuk.
  Je krijgt begeleiding van docenten en studenten die zelf ook aan dit soort vragen werken.

  Meer weten? Ga naar
  fontysvenlo.nl of bel
  08850 75477

  Gratis wis- en natuurkundecursus.

  Wil jij je wis- en natuurkunde nog even bijspijkeren? Wij verzorgen gratis bijlessen op woensdag van maart t/m juni.
  Voor meer informatie en aanmelding: f.leurs@fontys.nl
  Telefoon: 08850 70976

 • Typerend voor deze opleiding

  Waarom logistiek studeren in Venlo?

  De opleiding is kleinschalig en de sfeer is informeel. Vanaf het allereerste moment staat logistiek centraal. En alle deelgebieden van de logistiek komen aan de orde. De werkgelegenheid voor logistici is goed. Venlo is de logistieke hotspot nummer 1 van Nederland! Bovendien is Fontys Venlo een internationale campus. Duitsland is Nederlands grootste handelspartner; het samenwerken met Duitse studenten bereidt je voor op de contacten met ons buurland.