Inhoud opleiding

Welke van de twee logistiek opleidingen je ook kiest, bij ons maak je tijdens de gezamenlijke propedeuse grondig kennis met het brede vakgebied logistiek. Je leert aan de hand van thema’s als productielogistiek, vervoerslogistiek en logistiek distributiecentrum wat logistiek inhoudt. Na anderhalf jaar kies je definitief voor de opleiding Logistics Management òf Logistics Engineering. De rest van het tweede jaar werk je verder aan een stevige praktische en theoretische basis en ga je je dus specialiseren. Een persoonlijk accent geef je aan je studie in het derde studiejaar: je kiest een minorstudie (half studiejaar) binnen Fontys of bij een andere, bijvoorbeeld buitenlandse opleiding. Een internationale oriëntatie is voor een logisticus heel waardevol! Twee keer 20 weken werk je in de praktijk: in het derde en in het vierde leerjaar. Je loopt stage en je voert een afstudeeropdracht uit bij een bedrijf. Hiermee toon je aan over de juiste beroepscompetenties te beschikken wat vakinhoud, beroepshouding en gedrag betreft! Onze logistieke opleidingen zijn kleinschalig van opzet. Dat betekent dat er gewerkt wordt in kleine groepen en dat je zeker geen nummer bent.

Meld je aan voor de opleiding

Zo pak je het aan