Inhoud opleiding

Inhoud

Tijdens de vierjarige opleiding Logopedie word je opgeleid tot specialist op het gebied van het vaststellen, behandelen en trainen van de communicatie en de slikfunctie. Tijdens de opleiding leer je hoe je omgaat met cliënten van verschillende leeftijden in diverse situaties. Je leert hoe je onderzoek doet, een probleem vaststelt en de meest geschikte behandelmethode kiest. Naast de logopedische vaardigheden staat jouw ontwikkeling tot toekomstbestendig zorgprofessional centraal. Tijdens de opleiding kies je daarom voor één van drie profileringsthema’s die antwoord geeft op actuele en toekomstige vragen uit de gezondheidszorg.

 • Opbouw

  In de vier studiejaren van de opleiding heb je 5 leerlijnen:

  1. De logopedische basisvaardigheden, -kennis en -attitudes

  2. Projectmatig werken binnen de logopedie

  3. Persoonlijk leiderschap / praktijkleerlijn

  4. Praktijkgericht onderzoek

  5. Profileren in de paramedische zorg

   Jaar 1

   In het eerste jaar bouw je basiskennis op over taal, spraak, slikken, de stem en het gehoor bij kinderen en volwassen. Je krijgt vakken als anatomie van het hoofd-halsgebied en de leer over klanken en taal. De opgedane kennis pas je al vanaf de eerste periode toe in praktijksituaties en tijdens jouw eerste stage van een week. Zo leer je meteen de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk.

   Jaar 2

   In het tweede jaar ga je dieper in op de stof uit het eerste jaar. Je gaat aan de slag met praktijkopdrachten en ontwikkelt een onderzoekende houding. Naast het onderzoeken en behandelen krijg je les in het verzorgen van trainingen, ondernemen en preventie. Zo train je al in het tweede jaar studenten van de lerarenopleiding in het gebruik van hun stem. En je loopt 8 weken lang stage. Werken met échte cliënten staat centraal.

   Jaar 3

   Vanaf het derde jaar geef je je opleiding een eigen kleur en ga je aan de slag binnen het profileringsthema waar je halverwege het tweede jaar voor hebt gekozen.

   Je gaat 10 weken op stage en je kiest een minor. Dit kan een een profileringsminor binnen het gekozen profileringsthema zijn; bij Fontys Paramedische Hogeschool heb je namelijk de unieke kans om je te focussen op één thema uit de gezondheidszorg en je daarmee te profileren. Je ontwikkelt je hiermee tot dé toekomstig zorgprofessional én je bouwt een breed netwerk op. Uiteraard kun je ook kiezen voor een minor aan een andere hogeschool, in het buitenland of bij een andere opleiding van Fontys.

   Jaar 4

   Dit jaar bestaat uit 20 weken afstudeerstage en het maken van een afstudeeropdracht. Bij deze opdracht werk je een vraag uit die komt uit de beroepspraktijk. Een voorbeeld is het ontwerpen van een product of dienst. De afgelopen jaren zijn hierbij innovatieve, vernieuwende en bruikbare producten ontstaan zoals een ‘Wearable’ bij onbegrepen gedrag.

   Kijk hier voor een voorbeeld.

   Daarnaast is er aandacht voor ondernemen, zoals het oprichten en draaien van een eigen praktijk.

   Je afstudeerstage en -opdracht goed afgerond? Je bent klaar om aan de slag te gaan als logopedist!

  1. Stage en afstuderen

   Je wordt opgeleid tot een zorgprofessional. Praktijkervaring is daarbij van groot belang. Je loopt daarom in alle jaren van de opleiding stage op verschillende plekken. Op deze manier groei jij in de ontwikkeling tot logopedist én heb je al gauw een netwerk.

   De opleiding Logopedie heeft vier stageperiodes.

   Jaar 1: oriënterende stage

   Je loopt één week stage bij een logopedist, meestal in een praktijk. Ook komen verschillende logopedisten naar de opleiding om over hun werk te vertellen.

   Jaar 2: oriëntatie en voorbereiding op het beroep

   Tijdens deze stage loop je één dag in de week voor een periode van 8 weken mee met een logopedist. Op die manier zie je hoe cliënten vooruitgaan en welke rol de logopedische behandeling heeft.

   Jaar 3: voorbereiding op het beroep

   In het derde jaar ga je ‘voltijd’ op stage. Je loopt 10 weken minimaal 32 uur per week stage in een praktijk of instelling.

   Jaar 4: voorbereiding op het beroep - afstudeerstage

   Dit is de laatste en langste stage van 20 weken met minimaal 32 uur per week. Aan het einde van deze stage heb jij je ontwikkeld tot dé collega logopedist!

   Waar stage lopen?

   Je loopt stage bij diverse instellingen zoals in een logopedische praktijk of in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Of je kiest voor een stage in het onderwijs zoals het speciaal onderwijs of in de artistieke sector, bijvoorbeeld bij een stemcoach. Fontys heeft een groot netwerk van stageplekken. Wil je nog meer uitdaging, dan is een stageplek op een zogenoemde leerwerkplek iets voor jou. Je werkt samen met studenten van andere opleidingen in een multidisciplinaire setting.

   Stage in het buitenland

   Wat is er leuker dan een stage te combineren met een reis naar het buitenland? Logopedisten werken over de hele wereld. Fontys biedt stageplekken in Suriname, België en Duitsland. Ook kun je de minor (jaar 3) in het buitenland volgen. Onze studenten waren al in Australië en China.

  2. Manier van werken

   Fontys Logopedie staat voor kleinschalig en vernieuwend onderwijs. Door een samenwerking met FED (Fontys Educational Design) zijn de lessen boeiend, inspirerend en afwisselend. Naast de logopedische vaardigheden ontwerp je namelijk ook producten die het werkveld direct kan inzetten. We maken gebruik van verschillende lesvormen, zoals colleges, vaardigheidstrainingen en projectopdrachten. Samenwerken met medestudenten, docenten én het werkveld staat centraal.

   Gedurende de gehele opleiding werken we met cliëntvoorbeelden uit de praktijk. Denk aan video, audio, simulatiecliënten, maar ook échte cliënten. Je experimenteert erop los in de praktijkruimtes, zoals bijvoorbeeld in het Explore Lab. Op Fontys vind je een groot aanbod aan diagnostisch materiaal en behandelmethodes. We werken nauw samen met  de lerarenopleiding, logopedische praktijken en revalidatiecentra. Zo halen we vragen op uit je praktijk en bouw je tijdens je studie al een netwerk op. Denk aan workshops over stemgebruik voor toekomstige docenten of sliktrainingen aan verpleegkundigen in opleiding.

   Sfeerafbeelding Fontys
  3. Persoonlijk Leiderschapscoach

   Buddysysteem

   Veel is straks nieuw voor je. De opleiding, de mensen, de school. En dat kan best spannend zijn, dat realiseren we ons. Om je op weg te helpen, krijg je het eerste jaar een buddy. Een buddy is een tweedejaars student die je helpt bij alle vragen die je hebt.

   Persoonlijk Leiderschapscoach

   Ook krijg je een Persoonlijk Leiderschapscoach. Dit is je eerste aanspreekpunt en je persoonlijke begeleider tijdens je gehele studie. Bij hem of haar kun je terecht met vragen over je studie, je leerstijl of je persoonlijke studievoortgang.

   Fontys Logopedie is een kleinschalige opleiding. Het contact met docenten is laagdrempelig en docenten kennen je snel. Je kunt met vragen, keuzes of andere zaken terecht bij hen, een studieadviseur of bij het studentenloopbaancentrum.

  4. Studie in cijfers
   Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

   Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
   Sfeerafbeelding Fontys
   Sfeerafbeelding Fontys

  5. Studieadvies
   Uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar (propedeusefase) krijgen alle eerstejaars studenten een studieadvies: een uitspraak over de voortzetting van je opleiding. Als je niet het vereiste aantal van 60 studiepunten hebt behaald, kan aan het studieadvies een afwijzing worden verbonden. Deze afwijzing is bindend.