Inhoud opleiding

Mechatronica is een multidisciplinaire combinatie van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische informatica. In dit vak ben je een logische denker én een echte doener. Je bedenkt hoe je apparaten veiliger of gebruiksvriendelijker maakt én je ontwerpt ze. Denk daarbij aan een geautomatiseerde wasstraat, een slimme productierobot, of binnen de gezondheidszorg een geavanceerde rolstoel of vervangende robotarm. De moderne mensheid kan niet meer zonder mechatronica en er is dan ook grote behoefte aan goedopgeleide mechatronica engineers. Bij Fontys leren we je de theorie en de praktijk kennen en we leiden je op tot een specialist in het systematisch ontwerpen van onder meer besturingstechnieken van robotgestuurde producten en machines.

Meld je aan voor de opleiding

Zo pak je het aan
Sfeerafbeelding Fontys

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 25 uur lesuren, theorie
  • 10 uur projectwerk, praktijk
  • 10 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  60%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  15%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar maak je kennis met het brede vakgebied van de mechatronica. Je krijgt vakken zoals mechatronisch ontwerpen, elektrische netwerken, digitale techniek, statica, digital fundamentals, wiskunde en c-programmeren. Ook besteden we veel aandacht aan algemene engineeringvaardigheden, projectmatig werken, integraal ontwerpen en communicatie.
  In de lessen wordt de theorie behandeld die je meteen in practica en projecten kunt toepassen. In dit eerste jaar kent het projectwerk spelprincipes en speltechnieken - gamification - waarmee we je uitdagen je grenzen op te zoeken en te verleggen. Je werkt veelvuldig in teams - die ook zorgen voor feedback waardoor je kunt groeien - en op deze manier ben je actief bezig met je toekomstige werk. Zo leer je werken in teamverband en dat is van groot belang want juist die optimale samenwerking is een kwaliteit/vaardigheid van iedere goede mechatronicus.

  Het tweede jaar

  Vanaf het tweede studiejaar breid je je mechatrionicakennis en -vaardigheden steeds verder uit. Dit noemen we de hoofdfase, de kern van je opleiding waarbij je ook veel in projecten samenwerkt met studenten van andere technische richtingen.

  Het derde jaar

  In de eerste helft van het derde studiejaar ga je op stage bij een bedrijf of instelling in binnen- of buitenland. In de tweede helft van het derde studiejaar kun je een minor kiezen. Het is een specialisatie waarmee je je studie een eigen richting geeft en je kennis kunt verdiepen of verbreden. Vanuit Fontys helpen we je bij het vinden van een geschikte stageplek én bij het kiezen van de voor jou ideale minor.

  Het vierde jaar

  Het laatste jaar van je studie staat in het teken van afstuderen. Je kiest een onderwerp waarop je wilt afstuderen en volgt een afstudeerstage. Die stage beslaat de laatste helft van je 4e studiejaar.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Projecten

  Ongeveer een derde deel van je totale opleiding bestaat uit projecten die je met medestudenten uitvoert. Precies zoals dat in het bedrijfsleven ook gaat. Dat begint al in het eerste jaar. Een projectgroep heeft gemiddeld zes studenten. Zo leer je samenwerken, planmatig werken, creatief denken en het vergroot je sociaal-communicatieve vaardigheid.

 • Struikelvakken

  Na de havo of het vwo is het - ook zonder veel technische voorkennis - heel goed mogelijk om te starten met de studie Mechatronica. Toch kan met name onvoldoende kennis van wiskunde B ertoe leiden dat je wiskunde als een mogelijk ‘struikelvak’ zult gaan ervaren.

  Er is de mogelijkheid tot het volgen van een korte cursus om je te helpen je wiskunde op niveau te brengen. Je vindt hier meer informatie.

  Wanneer je je studie vanaf de start goed volgt en je lesstof consequent goed bijhoudt, kun je de studie grotendeels zonder noemenswaardig struikelen doorlopen.

  Kom je van het MBO?

  Uiteraard is instroom uit het mbo ook mogelijk. Kom jij van het mbo dan is er vóór de start van je studie de gelegenheid om je wis- en natuurkundekennis bij te scholen met de instapcursus mbo naar hbo.

 • Stage en afstuderen

  In de eerste helft van het derde studiejaar ga je 20 weken op stage. Het is dé mogelijkheid om dat wat je tijdens je opleiding hebt geleerd, ook echt in praktijk te brengen. Je gaat de arbeidsmarkt op! Je loopt stage bij een bedrijf in binnen- of buitenland. Natuurlijk helpen wij je bij die keuze.

  Ook kun je in het laatste studiejaar afstuderen in binnen- of buitenland, je afstudeeropdracht formuleren en in 20 weken uitvoeren.

 • Specialisaties

  Waarin kun je je specialiseren?

  1. Robotica
  2. Besturingstechnieken
 • Hoe krijg je les?

  Methode van onderwijs

  Lessen worden verzorgd in practicumruimten of in één van onze innovatieve laboratoria en in klaslokalen. Af en toe worden bijeenkomsten - met grotere aantallen studenten - georganiseerd in collegezalen. Stages vinden plaats bij bedrijven of instellingen in en buiten de regio Eindhoven (of Venlo, indien je daar je opleiding volgt).

  Groepsgrootte

  Een klas bestaat in de regel uit maximaal 32 studenten. Wanneer je werkt in een projectgroep dan is de groepsomvang maximaal 8 personen.

  Contact met docenten

  De opleiding Mechatronica kenmerkt zich door de informele werksfeer. Je contact met docenten vindt plaats tijdens de lessen, maar ook buiten lestijden zijn de docenten bereikbaar. Elke docent heeft een eigen werkplek. Je kunt direct bij hem/haar binnenlopen en als een docent niet aanwezig is dan kun je natuurlijk ook altijd een mailtje sturen.

  Indeling studiejaar

  Het studiejaar is ingedeeld in 4 periodes van elk 10 weken, waarvan je 7 weken les hebt, gevolgd door 1 uitloopweek waarin je je voor kunt bereiden op de toetsing of eventuele lessen nog kunt inhalen. Daarna volgt een toetsperiode met aansluitend 1 projectafrondingsweek. Binnen het weekrooster is ruimte voor zelfstudie en het werken aan projectopdrachten of aan de afronding van practicumopdrachten.

  Toetsing en studiepunten

  Met het behalen van je toetsen en uitvoering van projecten/practica/stages bouw je studiepunten (credits op). In ieder studiejaar kun je maximaal 60 credits behalen.
  Je kunt in totaal 240 credits (4 x 60) behalen, daarna ontvang je je hbo-bachelorgetuigschrift.
  Het eerste studiejaar wordt afgerond met het behalen van je propedeusegetuigschrift wat inhoudt dat je bekwaam bevonden bent om je studie te vervolgen. Om in te stromen in het 2e studiejaar zijn minimaal 45 credits vereist. Bij het niet behalen van het propedeusegetuigschrift binnen 2 jaar studie krijg je een bindend negatief studieadvies.

 • Studiebegeleiding

  Studiebegeleiding

  Als student krijg je tijdens je hele studie persoonlijke begeleiding. Of het nu gaat om algemene studievragen, keuzes, projectsamenwerking, stage of afstuderen: je hebt altijd een aanspreekpunt binnen jouw opleiding!

  Studieloopbaanbegeleider

  Je studieloopbaanbegeleider kun je zien als een soort personal coach. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen over je studieloopbaan.

  Je hebt het samen over:

  • jouw ontwikkelproces (je studie en je professionaliteit)
  • jouw studiekeuzes en je studie-aanpak
  • je studieresultaten en -voortgang
  • beroepsmogelijkheden
  • elk onderwerp dat jij zelf aandraagt (problemen, twijfels)

  Tutor en docenten

  Docenten zijn beschikbaar voor het stellen van vragen, vaak op door hen aangegeven tijden. Elke docent begeleidt en beoordeelt je in het vak dat je van die docent krijgt. Zo raak je goed wegwijs in de vakgebieden binnen de opleiding.
  Bij je projectwerk word je begeleid en beoordeeld door een tutor die wekelijks aanwezig is bij de projectgroepsbesprekingen.

  Stage- en afstudeerbegeleider

  Ga je stage lopen en afstuderen, dan krijg je daarvoor ook een begeleider. Hij of zij beoordeelt mede je stage en afstuderen en geeft feedback op je verslagen.

  Fontysdecaan

  Decanen zijn Fontysmedewerkers die niet rechtstreeks aan een opleiding verbonden zijn. Je kunt er terecht voor bijvoorbeeld studieproblemen, studievaardigheden, studeren met een beperking, financiële problemen of andere persoonlijke omstandigheden.

 • Studie in Cijfers

  Een goede studie kiezen die echt bij jou past, kan lastig zijn. De keuze voor de opleiding heeft grote consequenties voor jouw toekomst net als de plaats wáár je gaat studeren. Het is dan ook goed om te weten hoe andere studenten de opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Fontys vindt eerlijke voorlichting heel belangrijk, want wij zien graag de juiste student op de juiste plek. Vandaar dat je hieronder een handig overzicht vindt, waarin je heel snel kunt zien hoe deze opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Voor meer informatie: zie toelichting.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Typerend voor deze opleiding

  De opleiding Mechatronica wordt door Fontys aangeboden in Eindhoven en in Venlo. De studieprogramma’s van beide opleidingen zijn identiek, maar de aandachtsgebieden zijn specifiek gericht op de regio.

  Mechatronica Venlo richt zich onder meer op de robotica in de agrocultuur en de industriële automatisering. Robots die autonoom tomaten of champignons plukken, robots die onkruid onderscheiden van planten en hier adequate maatregelen treffen etc. De opleiding neemt jaarlijks deel aan het internationale Field Robot Event.

  Mechatronica Eindhoven focust zich op hightech systemen en robotica.
  Studenten hebben al 2 keer succesvol meegebouwd en meegedaan aan de wereldwijde robotic competitions van de organisatie FIRST. Team Rembrandts is zelfs in 2019 wereldkampioen geworden, als eerste Europese team ooit.

  De opleiding in Eindhoven kenmerkt zich door de samenwerking met bedrijven in de hightech Brainport regio.