Na de opleiding

Na de opleiding kun je aan de slag op de afdelingen Radiologie, Echografie, Nucleaire Geneeskunde en Radiotherapie.

Radiologie

Toekomstig werkveld

Een MBB'er onderzoekt patiënten met behulp van röntgenstraling, of magnetisme (MRI-scan), of geluid (Echografie). Net als in fotografie zijn ook ziekenhuizen de afgelopen jaren overgegaan naar digitale afbeeldingsystemen. Met deze beelden onderzoekt de arts of er veranderingen zijn opgetreden door een bepaalde ziekte. Radiologische onderzoeken worden verricht op een afdeling Radiologie en soms op de Eerste hulp, de operatiekamer of op klinische afdelingen.

Arbeidsmarktperspectief

Een Radiologisch Laborant verdient tussen de €1.670 en €3.050. Dit salaris is afhankelijk van CAO schalen. Als je een leidinggevende functie hebt dan ligt je salaris hoger. Op het moment is er een klein tekort aan Laboranten en naar verwachting zal de zorgvraag in de toekomst groeien. Er zal dus genoeg werk te vinden zijn (bron: nationale beroepengids). Hoe de situatie over 4 - 5 jaar zal zijn, is op dit moment lastig in te schatten.

Echografie

Toekomstig werkveld

In ziekenhuizen werkt men veelvuldig met echografische beelden. Met een speciaal apparaat worden geluidsgolven het menselijk lichaam in gestuurd. Dit apparaat vertaalt het geluid dat door het lichaam wordt weerkaatst in beelden. Echografie wordt veel gebruikt bij onderzoek van de buikorganen, spieren, hart- en bloedvaten en tijdens controles bij zwangerschappen.

Arbeidsmarktperspectief

Het arbeidsmarktperspectief van een echografist is uiterst afhankelijk van de stand van zaken in de medische zorg. Wanneer er maar weinig geld beschikbaar is in ziekenhuizen, zullen er ook weinig echografisten gevraagd worden. Een echografist zal afhankelijk van diens ervaring en positie een salaris van €1.300 tot €2.250 per maand kunnen verwachten. Hierbij gelden meestal de arbeidsvoorwaarden die vastgesteld zijn in de algemene CAO voor ziekenhuizen (bron: nationale beroepengids). Hoe de situatie over 4 - 5 jaar zal zijn, is op dit moment lastig in te schatten.

Nucleaire geneeskunde

Toekomstig werkveld

Hoe functioneert een orgaan en zijn er afwijkingen die kunnen wijzen op een ziekte? Nucleaire geneeskunde kan deze vraag beantwoorden. Ziekenhuizen passen nucleair geneeskundige behandelingen toe bij een te hard werkende schildklier of kwaadaardige gezwellen. Daarbij krijgt een patiënt een stof toegediend die door een bepaald orgaan wordt opgenomen, uitgescheiden of verwerkt. De stof wordt voorzien van een radioactief ‘merkteken’. Met een speciaal apparaat, een gammacamera, kun je het kleine beetje straling die dat merkteken uitzendt, opvangen en vertalen in beelden.

Radiotherapie

Toekomstig werkveld

Het werkterrein van radiotherapie bestaat uit het bestralen van patiënten met een kwaadaardige tumor. Ziekenhuizen gebruiken hiervoor speciale bestralingsapparatuur of inwendige bestralingsbronnen. Door de aandoening gericht te bestralen, kan het gezonde weefsel eromheen gespaard blijven. Je behandelt een patiënt meerdere keren gedurende een bepaalde periode. De verschillende methodieken en bestralingstechnieken worden voortdurend verfijnd.

Arbeidsmarktperspectief

Een Radiotherapeutisch Laborant verdient tussen de €1670 en €3050. Dit salaris is afhankelijk van CAO schalen. Als je een leidinggevende functie hebt ligt je salaris hoger, dan zal het ongeveer tussen de €2550 en €3900 liggen. Op het moment is er een licht tekort aan Radiotherapeutisch Laboranten (bron: nationale beroepengids). Hoe de situatie over 4 - 5 jaar zal zijn, is op dit moment lastig in te schatten.

Alumnivereniging

Ook interessant: als afgestudeerde aan FPH kun je lid worden van een alumninetwerk. Zo blijf je in contact met de opleiding en kun jij je netwerk in de beroepspraktijk uitbouwen.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys