Goede begeleiding vinden we belangrijk. Zeker in het eerste jaar, als alles nog nieuw is.

Daarom krijg je vanaf dag één een Persoonlijke Leiderschapscoach. Daar kun je terecht met al je vragen over je studie, je leerstijl of je studievoortgang.

 

Opbouw per jaar

In het eerste jaar van de opleiding maak je kennis met het vakgebied. Je leert over orthopedische technologie én schoentechnologie. Het jaar is opgedeeld in vier blokken van tien weken. In elk blok ga je aan de slag met een nieuwe beroepsuitdaging:

 • In blok 1“Ik als orthopedisch schoentechnoloog”, ga je aan de hand van eenvoudige casussen uitzoeken wat het vak inhoudt. Je leert ook al hoe je een gesprek voert met een cliënt.
 • “Welke reis maakt de klant?” is blok 2. Je leert wat er voor de cliënt allemaal gebeurt vanaf het moment bij de arts tot het samen omschrijven van een zorgvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek van spieren en gewrichten.
 • In blok 3 ga je leren over het ontwerpen van producten. Hoe werkt ontwerpen en welke eisen zijn er aan een hulpmiddel? Je leert over materialen, producten en maakt daarbij gebruik van inzichten uit de wetenschap.
 • Blok 4 zet de cliënt met de zorgvraag centraal. Je gaat met je projectgroep een hulpmiddel aanmeten, aanvragen, maken en evalueren met en voor de cliënt. Een gezellige jaarafsluiting is ook onderdeel van het onderwijs!

Studieadvies

Uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar (propedeusefase) krijgen alle eerstejaars studenten een studieadvies: een uitspraak over de voortzetting van de opleiding. Als niet het vereiste aantal studiepunten behaald wordt, kan aan het studieadvies een bindende afwijzing worden verbonden.

Profileren

In het tweede jaar van de opleiding ga je je verdiepen in een bepaalde richting. Wordt het schoentechnologie of orthopedische technologie? Ook dit jaar is weer opgedeeld in vier blokken.

 • In elk blok zal je meer en meer specifieke vakkennis en vaardigheden opdoen, meer aandoeningen en hulpmiddelen leren kennen waarbij de casussen complexer worden. Mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen horen daarbij.
 • Eén van de blokken in jaar twee is gericht op een beroepsvraagstuk. Je gaat met een groep aan de slag met een vraag uit het bedrijfsleven. Kunnen jullie het probleem oplossen?
 • Je loopt een stage van 10 weken binnen de orthopedische (schoen)technologie. Dit kan bij een (schoen) orthopedisch bedrijf, maar kan ook bij een leverancier van orthopedische (schoen)technologische hulpmiddelen,bij een research and development-afdeling, of binnen de mobiliteitshulpmiddelenbrance. Dit kan in Nederland maar ook daarbuiten. In Europa, Afrika, Azië of Australië bijvoorbeeld. Met een buitenlandstage geef je je opleiding, die al internationaal is, nog een extra tintje.
 • Behalve verdieping in het vakgebied, ga je ook breder kijken naar belangrijke thema’s die in de zorg van nu spelen. Halverwege het tweede jaar ga je je oriënteren op de profileringsthema's waarmee je je opleiding vanaf het derde jaar een eigen kleur geeft.

Het derde jaar is opgedeeld in twee blokken.

Het eerste half jaar volg je een minor. Bijvoorbeeld een profileringsminor binnen FPH. Zo focus jij je op één thema uit de gezondheidszorg en word je daarin specialist. Je ontwikkelt je hiermee tot dé toekomstig zorgprofessional én je bouwt een breed netwerk op.

De profileringsminoren zijn:

 • Exploring Health Behaviour
 • MADE for Allied Healthcare (Measurement, Analysis, Design & Exploration for Allied Healthcare)
 • Zorg in beweging: tijd voor frisse blikken! (NIEUWE MINOR)
 • Anders denken, anders doen; zorgvernieuwing in en met de praktijk (NIEUWE MINOR)

Uiteraard kun je ook kiezen voor een minor aan een andere hogeschool, in het buitenland of bij een andere opleiding van Fontys. Het half jaar na de minor behandelen we diverse casussen waaraan medische, technische en sociale vaardigheden worden gekoppeld. Dit is een fijne opstap naar de afstudeerstage in jaar 4.

Het vierde jaar is de afstudeerfase van je opleiding. Je gaat praktijkleren in de beroepspraktijk en werkt dit jaar aan drie verschillende ‘uitdagingen’. Hoe dit jaar er precies uitziet bepaal je zelf in overleg met de opleiding.

Aan de slag met beroepsuitdagingen

Wij vinden het belangrijk dat je al vanaf de eerste dag van je studie zoveel mogelijk werkt zoals je straks ook als zorgprofessional gaat werken. Dit betekent dat je in modules van 10 of 20 weken aan de slag gaat met uitdagingen.

Deze uitdagingen komen uit het werkveld waarvoor jij wordt opgeleid. We noemen dit beroepsuitdagingen. Met het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en een beroepshouding breng je deze uitdagingen tot een goed einde.

Wat je moet weten en kunnen na een blok, noemen we leeruitkomsten. Door deze leeruitkomsten is voor jou helder wat het verwachte niveau aan het einde van elk blok is.

Hoe ziet het studeren er dan uit?

Leren wordt dus gekoppeld aan échte vraagstukken uit de praktijk waar je samen met anderen aan werkt. Je doet dit met je medestudenten, docenten, mensen uit de praktijk (vak experts) én cliënten. Jij staat aan het stuur, met leerprocesbegeleiders die je begeleiden en ondersteunen. Je doet dit door het verzamelen van feedback, zodat je jouw leerproces bij kunt sturen. Door vanaf het begin veelvuldig in contact te komen met jouw toekomstige werkomgeving én cliënten vorm je een goed beeld van wat er van jou verwacht wordt als startend professional.

Blended onderwijs

Het onderwijs is ‘blended’. Dit betekent dat leren zowel plaatsvindt op de campus, in de praktijk en online. In de online leeromgeving heb je toegang tot ondersteunende leermaterialen en verzamel je feedback. Zo kun jij tijdens de lesweken op je eigen tempo en manier de theorie en feedback bestuderen. Vervolgens kun je dit op school en in de praktijk toepassen en verder verdiepen. Juist dit maakt dat je écht leert.

Fontys Paramedische Hogeschool staat voor kleinschalig toponderwijs waarbij jij aan het stuur staat. Je leert door te doen, online, op de campus én in de praktijk. Zo ontwikkel jij je tot een toekomstbestendige zorgprofessional.

We hopen je volgend studiejaar te mogen verwelkomen!

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

“Ik heb persoonlijk ervaren hoe waardevol het is om met mensen te werken en iets voor hen te betekenen."
Lees het verhaal van student Laurens van der Velden, hij beantwoordt ook graag jouw vragen.

"Als ik klaar ben, wil ik mij specialiseren in nieuwe hulpmiddelen voor de zorg!”
Lees over de ervaringen van student Jimmy Verhage, ook bij hem kun je terecht met vragen.

"Stagelopen in Vietnam en meedoen aan het project 'these shoes are made for walking' is echt fantastisch!"
Malou, tweedejaars student Mens en Techniek, vertelt enthousiast over haar buitenlandstage.