Aanmelden

Met ingang van het studiejaar 2019-2020 is het uitstroomprofiel Muziektheater Klassiek samengegaan met het uitstroomprofiel Voice Classical van Academy of Music and Performing Arts (voorheen Conservatorium).

Je meldt je dus aan bij de Academy of Music and Performing arts. Ga naar AMPA voor alle informatie.

Studenten van het tweede, derde en vierde jaar volgen nog wel het curriculum Muziektheater Klassiek.