Inge Mulder

Sfeerafbeelding Fontys

Inge Mulder

“Spreken is zilver, maar goed spreken is goud.”

Normaal gesproken hoef je er niet over na te denken hoe je spreekt, dat doe je al van kind af aan op je eigen bepaalde manier net als ademen en lopen.

Eigenlijk is het strottenhoofd met de stembanden oorspronkelijk niet bedoeld voor het spreken. De eerste functie is het afsluiten van de luchtweg tijdens eten en drinken. Pas in tweede instantie zijn de stembanden ontwikkeld als stemapparaat. We kunnen er wel mee spreken, maar bijvoorbeeld lang en veel spreken vraagt nogal wat van de stembanden. Dus als je van je stem je beroep wil maken is het zaak om de stem te trainen.

Als je bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten komt studeren voor uitvoerend kunstenaar of docent dan is het ontwikkelen van de spreekstem onderdeel van de studie. Het spreken waar je dus normaal niet echt bij hoeft na te denken, wordt tijdens de spreekstemlessen onder de loep genomen. Het gaat om bewustworden van het eigen spreken, spreektechnieken aanleren en trainen, en zo de stem en spraak gezond en fraai te maken voor het beroep. Lichaamsbewustzijn is een centraal onderdeel van het vak spreekstem. Om de stem goed te kunnen gebruiken is een juiste lichaamshouding en een juiste manier van ademen noodzakelijk. Er wordt o.a. daarvoor nauw samengewerkt met de vakken Zang en Drama.

Alles rondom stem, spraak en taal vind ik intrigerend, en ik ben blij dat ik er mijn vak van heb kunnen maken. Na de HBO-studie Logopedie/Akoepedie in Amsterdam ben ik als logopedist vrij snel in het stem- en spraaktrainingsgebied terecht gekomen en heb me daarin gespecialiseerd. Sinds 1996 werk ik als docent voor spreekstemtraining bij Fontys Kunsten, zowel voor Muziek- en Musicaltheater als voor Docent Muziek en Klassiek Zang. Om alle facetten van het vak te ontwikkelen blijf ik nascholing en trainingen volgen rond lichaam, adem, stem en spraak, en houd ik ontwikkelingen in het toekomstige werkveld van de studenten bij om aan de beroepseisen te kunnen werken in de lessen.

Mijn andere grote interesses zijn de piano en het dansen. Ook daarom is het werken met studenten in een omgeving waar de muziek, dans en andere kunst uit de voegen druipt elke dag weer een voorrecht. Voor piano klassiek ben ik in 2004 afgestudeerd bij het Fontys conservatorium. Sindsdien treed ik regelmatig samen met een pianopartner op kleine schaal op met quatremains- en twee pianoprogramma’s. Daarnaast is de wedstrijddanssport met ballroomdansen een deel van mijn leven waar ik mij samen met mijn echtgenoot op internationaal niveau in begeef.

Zowel het optreden als pianist en als danser hebben mij extra handvatten geleverd voor podiumpresentatie en presentatie in het algemeen, die beide ook onderdeel vormen van de lessen spreekstem. Lichaamsbewustzijn staat zoals gezegd centraal, het vormt de basis voor een goede presentatie en is het voertuig voor de stem en spraak.