Opbouw

Vakken

Zang: individuele hoofdvakles, koor, ensemble, zangtechniek, spreekstemscholing, kennis van het instrument en methodiek.

Drama: liedinterpretatie, improvisatie, acteurstraining, theateratelier.

Dans: klassiek ballet, jazz-/modern dance.

Theorie: solfège, repertoirekennis, studieloopbaanbegeleiding, Duitse, Italiaanse en Franse uitspraakles, anatomie, onderwijskunde, ondernemerschap.

Piano/praktische harmonieleer.

Sfeerafbeelding Fontys

Masterclasses en workshops

Masterclasses en workshops zijn een belangrijk onderdeel van het curriculum, vooral in het laatste studiejaar. Er zijn workshops o.a. in auditietraining en interpretatie, gegeven door internationale werkveldexperts.

Sfeerafbeelding Fontys

Muziektheater Zangdocent

De afdeling Muziektheater biedt, aan zowel interne als aan afgestudeerde studenten, de mogelijkheid om certificaten te behalen die vereist zijn voor het vak zangpedagoog in de specialisatie muziektheater. Deze vakken zitten in de bachelor verweven: - Zang (indien nodig) - Methodiek - Muziekdidactiek - Onderwijskunde - Stage en intervisie

Hoe krijg je les?

De lessen bestaan uit individuele- en groepslessen. De groepen bestaan meestal uit 8 tot 12 studenten. De meeste vakken zijn praktisch, maar er is ook een groot aantal theoretische vakken i.v.m. het hbo-afstudeerniveau. De lessen worden gekenmerkt door een open en professionele sfeer. Door een veilige leeromgeving te creëren, kun je je als student volledig toeleggen op het verkrijgen van de competenties die je nodig hebt in het internationale theaterwerkveld. De hoofdvakken Zang en Drama en alle steunvakken worden volgens een methodische visie gegeven, gedragen door àlle docenten, waardoor de afzonderlijke lessen elkaar aanvullen en versterken. De ontwikkeling van de student is zodoende maximaal.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Studiebegeleiding

Tijdens de studie is er een intensief contact tussen studenten enerzijds en docenten en de SLB-er (Studieloopbaanbegeleider) anderzijds, vanwege het hoge niveau en het zware curriculum. De opleiding staat ook bekend om de individuele begeleiding per student. Tevens werkt de studie Muziektheater met een uitgebreid netwerk van logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen, en o.a. de KNO-afdeling van het Elisabeth Ziekenhuis. Daarnaast zijn er intensieve samenwerkingsverbanden met de opleiding Docent Theater en de Instrumentaal/Vocaal-opleiding van de sector Muziek, met name bij voorstellingen en examens.

Typerend voor deze opleiding

De opleiding is internationaal georiënteerd en speelt een voortrekkersrol in Nederland, Duitsland en België.
Deze opleiding is uniek in Europa.

Geregeld houden we ook proefaudities voor o.a. ZAV-Staatsagentur Duitsland (grootste theateragentschap in Duitsland). Er is tevens intensief contact met vele productiehuizen (Opera Zuid, DNO e.a.).

De opleiding heeft een door alle docenten uitgedragen methodische visie, waardoor alle lessen en disciplines elkaar versterken. Zo verkrijgen studenten een ijzersterke basis op het vlak van Zang, Drama, Dans en Theorie.

Stage & Afstuderen

Bij Muziektheater loop je in principe geen stage, omdat wij van mening zijn dat je vier jaar studie nodig hebt om op Europees topniveau te komen.
In overleg zijn er in het vierde studiejaar eventuele korte stages, zoals bij het Opera Zuid; dit gaat dan meestal om een grote bijdrage bij een voorstelling.
Je volgt dus het volledige rooster in aanloop naar audities en het eindexamen.

Het eindexamen bestaat uit een solovoorstelling waarbij je begeleidt wordt door een regisseur en een examenbegeleider. In het kader van ondernemerschap maak je een productieplan voor dit programma, zodat je het hele proces van een productie leert kennen: als uitvoerder en producent.

Sfeerafbeelding Fontys