Carl van Kuyck

Sfeerafbeelding Fontys

Carl van Kuyck

Op 8-jarige leeftijd begint hij met pianoles aan de Stedelijke muziekschool te Breda bij Kees
Stikkers, studeert aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Alexandre Hrisanide en
behaalt in 1992 zijn diploma Docerend Musicus. In 2007 behaalt hij het diploma koordirectie
bij Louis Buskens aan het Fontys Conservatorium te Tilburg.

In 1994 richt hij het Möbius Ensemble Tilburg (MET) op, een muziekgezelschap dat in
wisselende bezettingen concerten verzorgt en begeleidingen op zich neemt en in datzelfde
jaar maakt hij met violiste Gyda Stephensen een begin met de Möbius Muziekschool Tilburg;
muziekschool voor viool- en pianolessen.

In 2008 start hij met het Möbius Koor, een professioneel vocaal ensemble dat op projectbasis repertoire uitvoert rondom een bijzonder thema. Carl is freelance pianist en dirigent van het Möbius Ensemble Tilburg (MET), Tilburgs Mannenkoor “La Renaissance” en Operakoor “Liedertafel Oefening en Vermaak” te Waalwijk. Hij is verbonden aan het Fontys
Conservatorium Tilburg als dirigent van diverse koren. Tevens is hij als Repetitor werkzaam
bij de afdeling Muziek- en Musicaltheater en is als muzikaal begeleider werkzaam aan de
Fontys Dansacademie.