Inhoud opleiding

Inhoud

ORM is een vierjarige opleiding. Ieder jaar is opgesplitst in twee semesters.

Tijdens het eerste semester van de propedeuse maak je al kennis met het ondernemerschap. Later in de opleiding komt ook retail aan de orde. De lessen zijn in het Nederlands. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de Engelse taal. Vakken die tijdens de studie geregeld terugkeren zijn: Marketing, e-Marketing, Bedrijfseconomie, Sales, Marketingcommunicatie, Marktonderzoek, Consumentengedrag, Inkoop en HRM.

Het eerste jaar is een gezamenlijke propedeuse met de opleiding Commerciële Economie (CE). Dit betekent dat je aan het einde van het eerste jaar kunt overstappen naar CE.


Certificaat e-Academy

Wist je dat onze opleiding ORM als een van de weinige opleidingen in Nederland begin 2016 is gecertificeerd als e-Academy door Thuiswinkel.org? Dit certificaat houdt in dat onze studenten een uitstekend curriculum doorlopen op het gebied van (online) marketing. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op! Door de jaarlijkse (her)certificering blijft onze opleiding actueel en nauw betrokken bij de laatste ontwikkelingen. Ook in 2017 zijn wij opnieuw gecertificeerd als e-Academy.

Sfeerafbeelding Fontys

Eigenschappen van een ORM student:

Ondernemend, zelfstandig, commercieel, creatief, nieuwsgierig, doorzettingsvermogen, teamplayer, overtuigend, doelgericht, leidinggevende kwaliteiten, affiniteit met cijfers.

 • Opbouw

  Ieder studiejaar is opgedeeld in twee semesters. Elk semester bestaat weer uit twee periodes van ieder 10 weken. De laatste twee weken van elke periode zijn de ‘toetsweken’.

  De lessen zijn meestal klassikaal met 25 tot 30 studenten. Natuurlijk is elke les anders. Over het algemeen geldt dat de lessen bestaan uit een combinatie van uitleg en het werken aan of bespreken van opdrachten. Uiteraard heb je de mogelijkheid om vragen te stellen.

  De programmaonderdelen over houding en vaardigheden bieden we aan in de vorm van workshops, waarbij je samen met studenten zelf aan de slag gaat met de theorie. Naast de lessen en workshops werk je ook geregeld met medestudenten aan projecten.

  Het eerste jaar

  In het eerste semester staat ‘de Ondernemende Manager’ centraal. Het tweede semester staat in het teken van ‘de Junior Consultant’. In beide semesters krijg je eerst lessen en vervolgens tentamens. Daarna ga je in groepsverband werken aan een project.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 18-24 uur les
  • 10-12 uur projectwerk
  • 16-20 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  45%
  Zelfstudie
  35%
  Praktijk
  20%


  In de lesperioden zijn er meer lesuren dan in project- of toetsweken. Reken op een gemiddelde studiebelasting van 40 uur per week.

  Tijdens het eerste semester ‘de Ondernemende Manager’ ga je het geleerde toepassen in de praktijk door een ondernemingsplan te schrijven met een aantal medestudenten. Dit project sluit je af door een individueel eindgesprek te voeren met twee beoordelaars waarbij je jullie ondernemingsplan verdedigt.
  Het tweede project, tijdens het semester ‘de Junior Consultant’, staat in het teken van het een adviestraject voor een bedrijf dat je zelf gevonden hebt. Ook dit project sluit je af met een individueel eindgesprek met twee beoordelaars.

  In het eerste jaar organiseren we ook een wedstrijd waaraan zowel professionals uit het bedrijfsleven als juryleden hun medewerking verlenen. Fontys Best Business is hier een mooi voorbeeld van.

  Fontys Best Business 2017

  Voor ORM geldt dat je binnen één jaar alle studiepunten van de propedeuse moet halen. Je weet daardoor vrij snel of deze opleiding echt bij jou past en of jij geschikt bent voor de opleiding.

  Het tweede jaar

  In het tweede jaar staan de beroepsrollen ‘Storemanager’ en ‘Ondernemer’ centraal. In semester 3, de eerste twintig weken, krijg je lessen, projecten in de beroepspraktijk en toetsen.
  Daarna ga je twintig weken, in semester 4, stage lopen bij een organisatie. Een bedrijf dat je zelf, binnen je eigen netwerk, hebt gevonden. Je kunt zowel in Nederland als in het buitenland stage lopen.

  Na het behalen van je stage kun je doorstuderen aan de bacheloropleiding ORM of je besluit te stoppen om de arbeidsmarkt op te gaan met een SBRM Associate degree diploma.

  Het derde jaar

  Aan het begin van het derde jaar kies je de specialisatie ‘Ondernemerschap’ of ‘Retail Management’. Bij Ondernemerschap staat het bedenken, ontwikkelen en produceren van een nieuw product of nieuwe dienst centraal. Bij Retail Management staat het in- en verkopen van een product centraal.

  Dit derde jaar ga je met vijf medestudenten een onderneming opstarten. Veel van onze studenten vinden dit het leukste en leerzaamste jaar van de opleiding.
  De lessen staan in het teken van de fase waarin je je op dat moment bevindt met jouw onderneming. Je kunt denken aan: workshops creativiteit op het moment dat je een nieuw productidee moet uitwerken, lessen marktonderzoek en consumentengedrag op het moment dat je een haalbaarheidsonderzoek uit moet voeren voor het product.

  In beide specialisaties is de combinatie van creativiteit en marktonderzoek de basis van je te starten bedrijf. Binnen de onderneming heeft iedereen een eigen functie, zoals algemeen directeur, manager personeelszaken of marketing manager. De docenten en externe specialisten uit het bedrijfsleven bieden je ondersteuning.

  Kennismaken met alle facetten van ondernemerschap betekent ook de onderneming liquideren. Natuurlijk mag je daarna een doorstart maken, omdat jij en je mede-ondernemers echt vertrouwen hebt in jullie product. En eerlijk, je bent zeker niet de eerste die een succesvolle doorstart maakt!

  Ook kun je met je onderneming deelnemen aan verschillende competities. Dat heeft de afgelopen jaren al veel aansprekende successen opgeleverd.

  Het vierde jaar

  Het laatste jaar staat in het teken van de minor en het afstuderen.

  Tijdens semester 7 volg je een minor. Dit is een verdiepende of verbredende minor. Je kunt nationaal of internationaal kiezen voor een minor die past bij jouw ambities. Je studieloopbaanbegeleider begeleidt je bij deze keuze. Kijk voor het complete minoraanbod op fontys.nl/minors.

  In semester 8, het laatste deel van je studie, werk je zelfstandig aan een ondernemingsplan voor je eigen onderneming of studeer je af bij een (retail)organisatie. Bij deze zogenoemde ‘meesterproef’ laat je zien dat je alle theorie van de studie beheerst en kunt toepassen.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Studieschema
  STUDIEJAAR 1 (PROPEDEUSE) ONDERNEMENDE MANAGER JUNIOR CONSULTANT
  Het schrijven van een businessplan voor een nieuw innovatief product. Hoofdvakken: Marketing, Algemene economie, Consumentengedrag, Bedrijfseconomie, E-marketing, Engels, Recht, Businessmanagement. Het schrijven van een adviesplan voor een bestaand bedrijf uit je eigen netwerk. Hoofdvakken: Marketing, E-marketing, Sales & Accountmanagement, Engels, Bedrijfseconomie, Marktonderzoek & Statistiek.
  STUDIEJAAR 2 STOREMANAGER EN ONDERNEMER STAGE
  Je leert de belangrijkste kennis en vaardigheden die een storemanager en de ondernemer nodig hebben om succesvol te zijn. In twintig weken maak je kennis met de praktijk. Je loopt stage bij een bedrijf dat je zelf hebt gevonden in je netwerk.
  STUDIEJAAR 3 JONGE ONDERNEMING JONGE ONDERNEMING / VERDIEPING
  "Ondernemen en managen in één!" Een kantoor, product creëren, aandeelhouders zoeken, product verkopen, aandeelhoudersvergadering, competitie via Stichting Jong Ondernemen. Hoofdvakken: Marketing, Bedrijfseconomie, Sales management, Strategisch ondernemerschap, Marktonderzoek, Consumentengedrag en Inkoop. Je leert de grondbeginselen kennen van een echte ondernemer en/of een retail manager. Hoofdvakken: Change management, Bedrijfsovername, Marketingcommunicatie, Shoppermarketing, Operations management, Branding & Positioning, Commerciële beleidsvorming.
  STUDIEJAAR 4 MINOR MEESTERPROEF
  Een unieke kans op een verbreding van je opleiding. De grote finale voor het behalen van je diploma. Het schrijven van een strategisch plan voor een bestaande onderneming of een eigen ondernemingsplan.
 • Struikelvakken

  In je opleiding krijg je vakken als bedrijfseconomie, statistiek en marktonderzoek. Bedrijfseconomie speelt een rol bij o.a. het kunnen berekenen van kostprijzen, het kunnen bepalen van de financiële gezondheid van je bedrijf, en het kunnen aantonen dat een bepaald product daadwerkelijk voldoende omzet zal opbrengen.

  Zonder kennis van statistiek en marktonderzoek kun je nooit goed vaststellen of je producten wel goed genoeg voldoen aan de wensen van klanten in jouw markt. Kortom het is dus belangrijk dat je cijfermatig sterk bent.

  Nederland is klein op de wereldkaart, maar heeft een open economie met heel veel import en export. Dat betekent dat je in je loopbaan te maken krijgt met buitenlandse klanten of leveranciers. Een student SB&RM moet dan ook minstens de Engelse taal goed beheersen om in zijn beroep succesvol te kunnen zijn.

  Maar even belangrijk is je beheersing van het Nederlands, want zeg eens eerlijk: zou jij als directeur het adviesrapport van jouw commerciële medewerker nog serieus nemen als daar veel taalfouten en onlogische zinnen in staan?

  Hoe kun je deze vaardigheden verbeteren?

  Het programma voor Engels loopt gedurende het hele eerste jaar door waarin diverse vaardigheden afwisselend aan bod komen. Voor Nederlands wordt er gewerkt met het digitale programma Hogeschooltaal, waarbij je naar hartenlust kan blijven oefenen en je kennis en toepassing van de Nederlandse taal kan verbeteren. Voor rekenen kunnen we een boek ter zelfstudie aanbevelen: Basisvaardigheden Toegepast Rekenen voor het HEO. Maar je kunt deze vaardigheden ook voor aanvang van de studie oefenen, online is er behoorlijk veel oefenmateriaal te vinden.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Stage en afstuderen

  Tijdens je studie loop je twee keer stage; in het tweede en vierde jaar.

  Oriënterende stage

  Tijdens het tweede jaar ga je twintig weken individueel stage lopen bij een bedrijf naar keuze. 

  Afhankelijk van je mogelijkheden en wensen zoek je, liefst via jouw netwerk dat je hebt opgebouwd, een bedrijf waar je ervaart wat het inhoudt om onderdeel te zijn van een bedrijf, dit kan zowel in Nederland als in het buitenland. 

  Via één of meerdere opdrachten draag je je steentje bij in de praktijk en leer je zelfstandig te werken. 

  Afstuderen

  Het laatste semester van het vierde studiejaar is de afstudeerfase. Dit duurt doorgaans een half jaar. Deze fase noemen wij de meesterproef, omdat je nu kan laten zien dat je de kennis, houding en vaardigheden in huis hebt om een succesvolle ondernemer of ondernemende manager te worden.

  Je kunt hier op verschillende manieren invulling aan geven, zoals:

  • Werken aan de start van je eigen onderneming. Zo koppel je de eindfase van je studie aan het starten van een eigen bedrijf.
  • Afstuderen bij een bedrijf.

  Je wordt in het half jaar voorafgaand aan je meesterproef voorbereid en begeleid om een goed onderzoeksvoorstel te schrijven. Samen met andere studenten neem je zitting in de leerkringen, waarbij de belangrijke voorfase van het uitvoeren van een goed strategisch onderzoek begeleid wordt.

  Een goede afstudeerstage zorgt er met regelmaat voor dat onze studenten in het bedrijf ook na het afstuderen aan de slag kunnen. Dit is een mooie manier om eerst even kennis te maken met de praktijk, voordat je zelf een eigen onderneming opricht. Ook bij studenten die in de retail afstuderen zien we dit gebeuren.

  Uiteraard is het belangrijk dat er voldoende tijd en aandacht wordt besteed aan het traject voorafgaand aan het afstuderen. Hoe beter je op zoek gaat naar die afstudeeropdracht die daadwerkelijk bij je past, des te groter de kans om ook na je afstuderen bij die organisatie te kunnen starten. Ook in dit traject krijg je van ons uitgebreide begeleiding door middel van de leerkringen en gesprekken met je studieloopbaanbegeleider.

  Bedrijven waar onze studenten stage lopen en/of afstuderen:

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Hoe krijg je les?

  Het jaar is opgedeeld in twee semesters (halve jaren). Elk semester bestaat weer uit twee periodes van ieder 10 weken. De laatste twee weken van elke periode zijn ‘toetsweken’. 

  De lessen zijn meestal klassikaal, dus met 25 tot 30 studenten tegelijk. Natuurlijk is elke les anders, maar over het algemeen geldt dat de lessen bestaan uit een combinatie van uitleg en het werken aan / bespreken van opdrachten. Uiteraard is er ook altijd de gelegenheid voor het stellen van vragen.

  Voor de onderdelen van het opleidingsprogramma waar het gaat over houding en vaardigheden worden workshops gegeven. Tijdens de workshops ga je dus echt samen aan de slag met de gegeven theorie. 

  Naast de lessen en workshops werk je samen met 4 of 5 medestudenten aan projecten zoals een ondernemings- of adviesplan.

 • Studiebegeleiding

  Studieloopbaanbegeleider

  ORM vraagt een ondernemende en professionele houding. Met deze houding kan je straks ook het verschil maken op de arbeidsmarkt. Je studiebegeleider adviseert en begeleidt jou daarbij.

  Deze studieloopbaanbegeleiding is in het eerste jaar intensief; je hebt bijna iedere week bijeenkomsten en daarnaast nog 4 tot 5 individuele gesprekken. Daarnaast is de studiebegeleider jouw coach bij het eerste project. Hierdoor krijgt de studieloopbaanbegeleider zicht op jouw studieresultaten en ziet ook hoe het gaat in de samenwerking tijdens projecten.

  We begeleiden je heel gericht op persoonlijke vaardigheden; waarin ben je goed, wat lukt minder en wat wil je versterken. Je studieloopbaanbegeleider is jouw aanspreekpunt bij de diverse keuzes die je moet maken tijdens je studie. Samen bespreek je wat het beste bij je past en wat niet. Zo helpen wij je met het onderzoeken waar en hoe jij het best tot je recht komt.

  Begeleiding bij projecten

  Tijdens de projecten krijg je begeleiding van een projectcoach. Twee keer in de week heb je overleg en krijg je feedback op gemaakte stukken. Deze coach helpt bijvoorbeeld om problemen op te lossen die plaatsvinden binnen de projectgroep. Ook zijn er spreekuren waarin vakdocenten vragen beantwoorden over de projectopdracht.

  Bedrijfsmentoren en accountants

  Tijdens het derde leerjaar word je, bij het zelfstandig draaien van je eigen onderneming, begeleid door een studieloopbaanbegeleider én door een bedrijfsmentor. Dit is iemand uit de praktijk waarbij je terecht kunt met vragen over het runnen van je bedrijf. Omdat de financiële bedrijfsvoering ook zeer belangrijk is, word je ook begeleid door een accountant uit het bedrijfsleven.

  Voorbereiding op de arbeidsmarkt

  In het vierde leerjaar vinden we het belangrijk dat je jezelf goed voorbereidt op de arbeidsmarkt. Tijdens een van de laatste semesters van ORM bieden we je verschillende workshops aan om je zo goed mogelijk voor te bereiden. We begeleiden je bijvoorbeeld in het ontdekken en verwoorden van waar jouw drijfveren liggen, binnen welke soort organisaties jij optimaal kunt functioneren, wat jij verwacht van jouw professionele omgeving en wat deze professionele omgeving van jou mag verwachten. Samen met de trainer ga je op zoek naar jouw ambitie voor de toekomst en word je begeleid in het opstellen van een goed cv.

 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Typerend voor deze opleiding

  Typerend voor deze opleiding

  ORM staat bekend om haar praktijkgerichtheid en wordt vormgegeven door een bevlogen en betrokken docententeam.

  Kenmerken van onze opleiding ORM zijn:

  • Persoonlijke begeleiding door betrokken docenten.
  • Diverse keuzemomenten gedurende de opleiding.
  • Gecertificeerd als e-academy door thuiswinkel.org.
  • Projecten met bedrijven uit de Brainport regio.

   Diverse keuzemomenten gedurende de opleiding

   De opleiding leidt op tot Retailmanager, Ondernemer en Ondernemende manager. Tijdens de opleiding heb je verschillende keuzemomenten:

   • Na het propedeusejaar maak je de keuze om naar de hoofdfase van ORM te gaan of naar de hoofdfase van Commerciële Economie (CE).
   • Na het behalen van je stage kun je doorstuderen aan de bacheloropleiding ORM  of  stoppen om de arbeidsmarkt op te gaan met een SB&RM Associate degree diploma.
   • In het derde jaar maak je de keuze voor verdere specialisatie in Retail Management of Ondernemerschap.
   • In het laatste leerjaar kies je voor een minor en kies je een afstudeeropdracht die bij jouw ambities past.
  • Studieadvies

   Aan het einde van het eerste jaar na inschrijving ontvang je een bindend studieadvies. De hoogte van het aantal studiepunten per advies kun je vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER). Er zijn twee mogelijkheden:

   Positief studieadvies: Je hebt je propedeuse behaald en je mag doorgaan met de opleiding;
   Bindend negatief studieadvies: Heb je na een jaar de propedeuse niet behaald, dan krijg je een bindend negatief studieadvies. Mocht je een bindend negatief studieadvies krijgen, dan word je inschrijving door Fontys beëindigd. Je kunt je studie dan niet vervolgen bij de opleiding waarvoor je bent ingeschreven of bij een soortgelijke opleiding met dezelfde ISAT code binnen Fontys Hogescholen. Uiteraard wil je het niet zover laten komen. Vraag daarom altijd om hulp bij je studieloopbaanbegeleider wanneer je denkt dat het niet goed gaat met je studie.