Inhoud opleiding

Inhoud

De eerste drie jaar studeer je aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie en loop je vanaf het eerste studiejaar twee dagen per week stage in het basisonderwijs. In het derde studiejaar volg je een pre-masterprogramma dat je voorbereidt op de universitaire Master of Arts, die je in het vierde leerjaar volgt. Je volgt lessen en je neemt deel aan werkgroepen en begeleidingsbijeenkomsten.

Je kunt kiezen uit een vijftal specialisatierichtingen binnen de master Kunst- en Cultuurwetenschappen van Tilburg University:

* Jeugdliteratuur
* Management of Cultural Diversity
* Online Culture - Art, Media and Society
* Online Culture - Global Communication
* Online Culture - Ritual in Society


Zie voor meer informatie over de masters de link naar de site:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen

Sfeerafbeelding Fontys