Opbouw

Pabo University is een kleinschalige opleiding waar studenten in samenwerkingsverband en in direct contact met een klein team docenten werken aan eigen leerdoelen. Deze leerdoelen zijn gekoppeld aan ervaringen op de stageschool en aan kennis die wordt opgedaan tijdens het premasterprogramma. Vanaf de start van de opleiding lopen studenten twee dagen in de week stage. De overige drie dagen worden studenten verwacht op de campus van Fontys in Tilburg en op de campus van Tilburg University. Daardoor doen studenten direct ervaring op met studeren aan de universiteit.

Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 16 uur colleges/lessen
  • 16 uur praktijk/stage
  • 16 uur projecten/zelfstudie

Hoe is de studie ingedeeld?

Theorie
34%
Zelfstudie
33%
Praktijk
33%


Het studiejaar kent twee semesters van 20 weken die zijn onderverdeeld in twee onderwijsperiodes. Aan het eind van het derde jaar rond je je bachelor-opleiding af. Ter voorbereiding op de master aan Tilburg University, volg je tijdens je bachelor een pre-master.