Stage en afstuderen

Stages zijn een belangrijk element tijdens de bachelorfase van de opleiding. Vanaf de start van de opleiding loop je stage. Elke stage bereid je voor met de docenten en medestudenten van de pabo. Je wordt op je stageschool begeleid door een studiebegeleider, de leerkracht van de stageschool en de basisschoolcoach. Je maakt kennis met zowel de onderbouw (groep 1 t/m 4) als de bovenbouw (groep 5 t/m groep 8) van je stageschool. Je voert tijdens de stages speciale opdrachten uit op het gebied van onderwijsvernieuwing, in het kader van je bachelor en premaster. Ook tijdens de masterfase van de opleiding houd je contact met de praktijk van het primaire onderwijs.

Als je geslaagd bent voor de bachelorfase, behaal je de graad Bachelor of Education. Je ontvangt het Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs waarop vermeld staat dat je competent bent voor het beroep van leraar basisonderwijs. Je extra gevolgde (premaster)vakken worden benoemd in het supplement van je diploma en bieden toegang tot het aansluitende masterprogramma aan Tilburg University.

Sfeerafbeelding Fontys