Inhoud opleiding

In vier jaar leiden we je op tot praktijkgerichte, allround pedagoog. Tijdens de opleiding volg je diverse vakken zoals pedagogiek, psychologie en opvoedingsondersteuning. Daarnaast leer je jezelf ontwikkelen en krijg je trainingen gericht op gespreksvoering, onderzoeksvaardigheden en speltechnieken. Meteen in het eerste jaar loop je stage. Samen met het werkveld hebben we, in zogenaamde beroepstaken, vastgesteld wat een pedagoog in de praktijk moet kunnen. Tijdens de gehele opleiding staan deze beroepstaken centraal. Gemiddeld starten we met 600 studenten in het eerste leerjaar, verdeeld over onze vier lesplaatsen.

Het aantal studenten verschilt per lesplaats. In Tilburg starten we gemiddeld met zo’n 200 eerstejaars, in Eindhoven zijn dit er 180, in Sittard 150 en lesplaats 's-Hertogenbosch start elk jaar met ongeveer 100 nieuwe studenten.

Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van ieder 10 weken, waarvan twee tentamenweken. Een toetsmoment kan bestaan uit een schriftelijk- of mondeling tentamen, presentatie of werkstuk. In het eerste jaar heb je minimaal 20 uur per week les en besteed je zo’n 20 uur aan stage en opdrachten (zowel individueel als in groepsverband).

Eerste jaar

In het eerste jaar houd je je bezig met de volgende thema’s:

 • Opvoeden binnen het gezin
 • Opvoeden buiten het gezin
 • Specifiek opvoeden
 • Opvoeden in het onderwijs

Daarnaast loop je één dag per week stage.

Tweede jaar

In het tweede jaar komen de onderstaande thema’s aan bod:

 • Specialistisch opvoeden
 • Opvoedsystemen
 • Diversiteit
 • Trends en ontwikkelingen

Daarnaast loop je in het tweede jaar ongeveer twee dagen per week stage.

Binnen alle thema’s uit het eerste en tweede jaar volg je vaardigheidstrainingen die gericht zijn op gespreksvoering, onderzoek en spel(technieken). Je leert hier om de vaardigheden die je als toekomstig pedagoog nodig hebt te ontwikkelen. Daarnaast kun je hoor- en werkcolleges volgen waarin je dieper ingaat op alle theoretische stof die je moet bestuderen. Het onderwijs zal steeds vorm krijgen aan de hand van opdrachten die je zowel individueel als in kleine groepen uitwerkt. Verder is een studiereis (mogelijk naar het buitenland) een onderdeel van het lesprogramma in het tweede jaar.

Derde jaar

Het derde jaar bestaat uit twee delen:

 • Het eerste half jaar volg je een (zelf gekozen) minor.
 • Het tweede half jaar loop je ongeveer drie dagen per week stage daarnaast volg je een aantal verplichte leereenheden waarbij je opdrachten uitwerkt die je ook daadwerkelijk in je stage kunt uitvoeren.

Vierde jaar

In het laatste jaar loop je ongeveer vier dagen per week stage en richt je je op je afstudeeropdracht.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Je werkt aan de taken van een pedagoog die centraal staan binnen de opleiding. Tijdens werkcolleges word je begeleid bij het maken van individuele en groepsopdrachten. In hoorcolleges werk je aan theoretische kennis en leer je deze toepassen. Daarnaast loop je stage en volg je trainingen.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 20 uur colleges/lessen
  • 12 uur zelfstudie
  • 8 uur projecten/praktijk

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  50%
  Zelfstudie
  30%
  Praktijk
  20%


  In het eerste jaar staan de volgende thema’s centraal:

  • Opvoeden binnen het gezin
  • Opvoeden buiten het gezin
  • Specifiek opvoeden
  • Opvoeden in het onderwijs

  De hoofdfase en startbekwaamfase

  De opleiding bestaat uit drie fases; de propedeuse (eerste jaar), de hoofdfase (tweede jaar en derde jaar) en startbekwaamfase (vierde jaar).

  Tijdens de hoofdfase en startbekwaamfase ga jij je meer verdiepen en specialiseren. Gedurende alle fases die je tijdens je opleiding doorloopt worden kennis (hoor- en werkcolleges) en vaardigheden (trainingen) opgedaan middels thema’s die gerelateerd zijn aan opvoedingsvraagstukken.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Struikelvakken
  Een pedagoog heeft geen tastbare hulpmiddelen om zijn werk uit te oefenen. Juist door goed observeren, luisteren en doorvragen leer jij een situatie te doorgronden. Hierdoor ben je als het ware ‘je eigen instrument’. Daarom is het belangrijk dat je flexibel bent en empatisch kunt handelen.

  Tijdens je stage kun je tegen moeilijke situaties aanlopen, dit kan wel eens confronterend zijn. Maar door deze situaties met je stagedocent en/of binnen de stagereflectie of supervisie te bespreken, leer je jezelf (nog) beter kennen en leer je hoe te handelen in bepaalde situaties. Dit is noodzakelijk om een goede hbo-pedagoog te worden.
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Stage en afstuderen

  Wanneer ga ik stage lopen en hoe gaat dat precies in zijn werk?


  De stage vormt een belangrijk onderdeel van onze voltijdopleiding. Je bent actief in het beroepenveld en krijgt zo de gelegenheid je te oriënteren op de praktijk (kinderen en jongeren van 0 - 24 jaar). Hieronder vind je een overzicht van de stage per jaar:

  1e jaar (propedeuse)

  In het eerste jaar loop je één dag per week stage. Je bent actief in je toekomstig beroepenveld en krijgt zo de gelegenheid om je te oriënteren op het beroep en de opleiding. Je richt je op de minder complexe pedagogische activiteiten (en in principe op de ‘normale’ ontwikkeling).

  2e jaar (hoofdfase)

  In het tweede jaar loop je ongeveer twee dagen per week stage. Je richt je op uitvoerende pedagogische activiteiten daarnaast moet je jouw pedagogisch handelen kunnen verantwoorden en onderbouwen. Je verdiept je in jouw professioneel handelen.

  3e jaar (hoofdfase)

  Vanaf de tweede helft van het derde jaar loop je ongeveer drie dagen per week stage en volg je twee dagen onderwijs. Het is ook mogelijk stage te lopen in het buitenland. In de eerste helft van het derde jaar volg je je minor. Het is mogelijk dat je ook binnen je minor een stage gaat lopen.

  4e jaar (startbekwaamfase)

  Je kiest voor een stage die passend is bij je afstudeerrichting. Gedurende één jaar loop je ongeveer vier dagen per week stage en werk je aan je individueel afstudeeropdracht. De vijfde dag is ‘de terugkomdag’ van de opleiding.

  Stage 1e jaar

  Stage 2e jaar

  Stage 3e en 4e jaar

 • Specialisaties

  De opleiding Pedagogiek kent het profiel Jeugdhulp/Jeugdzorg, met dit profiel kun je je na afstuderen registreren in het kwaliteitsregister Jeugd. Om aan het werk te gaan in de jeugdzorg/jeugdhulp binnen een hbo-functie is deze SKJ-registratie voor veel functies verplicht.
  Per 1 juli 2017 is het beroep van hbo-pedagoog ook toegevoegd aan de CONO/ DBC beroepentabel.

  Na de opleiding kun je, onder andere, in de volgende (ortho)pedagogische werkvelden werken:

  • Pedagoog in de jeugdzorg
  • Pedagoog in de gehandicaptenzorg
  • Pedagoog in de kinderopvang
  • Pedagoog in preventie, voorlichting en opvoedingsondersteuning
  • Pedagoog in het onderwijs en de educatieve sector
  • Generiek of algemeen pedagoog

  Door middel van je minor keuze, stage en leereenheden kun je tijdens je opleiding accenten leggen richting één van deze werkvelden.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Pedagoog in de Jeugdzorg

  Pedagoog in de Gehandicaptenzorg

  Pedagoog in preventie, voorlichting en opvoedingsondersteuning

  Pedagoog in de kinderopvang

  Pedagoog in het onderwijs en de educatieve sector

 • Hoe krijg je les

  Wij bieden je een mix van onderwijsvormen. Al bij de start van de opleiding ga je stage lopen. Als beginnend pedagoog ga je dus meteen in de praktijk aan de slag. Binnen de opleiding werk je aan diverse pedagogische taken, bijvoorbeeld het opstellen van een pedagogisch plan.

  Tijdens werkcolleges (ongeveer 30 studenten per klas) word je door een docent begeleid bij het maken van opdrachten (vaak in groepjes van 5/6 studenten). In hoorcolleges (max. 120 studenten per college) werk je aan theoretische kennis van o.a. pedagogiek, psychologie en opvoedingsondersteuning en leer je deze toepassen. Bovendien krijg je trainingen (ongeveer 15 studenten per groep) die gericht zijn op gespreksvoering, onderzoeksvaardigheden en spel(technieken).

  Doordat je na het tweede jaar je minor, leereenheden en stage zelf kunt kiezen, bepaal je zelf wat je wilt leren en waar je je accenten legt. Je eigen ontwikkeling staat centraal. Jouw studieloopbaanbegeleider en medestudenten helpen je om zicht te krijgen op jouw competentieontwikkeling. Samen bekijken we hoe jij het beste kunt werken aan de groei van die ontwikkeling. Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van elk 10 weken.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Studiebegeleiding

  Studeren is, zeker in het begin, best spannend en een grote stap na je middelbare school of mbo-opleiding waar alles vertrouwd is. Onze studiebegeleiders ondersteunen je daarom bij problemen, vragen, keuzes of andere zaken die je tegenkomt. Voor begeleiding kun je o.a. terecht bij:

  • Docenten
  • Studieloopbaanbegeleider
  • Studieadviseur
  • Studentenloopbaancentrum

  Docenten

  Twijfel je hoe je een opdracht zult aanpakken? Of hoe je je het beste kunt voorbereiden op een tentamen? Alle docenten zijn expert op hun eigen gebied en je kunt altijd bij ze terecht voor vragen. Ongeveer 90% van onze docenten heeft een mastergraad.

  Studieloopbaanbegeleider

  Aan het begin van je studie krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Dit is je eerste aanspreekpunt en jouw persoonlijke begeleider tijdens je studie. Je eigen ontwikkeling staat centraal. Je studieloopbaanbegeleider en medestudenten helpen je om zicht te krijgen op jouw competentieontwikkeling. We bekijken samen hoe je het beste kunt werken aan de groei van je ontwikkeling.

  Studieadviseur

  Naast de studieloopbaanbegeleiders zijn er ook studieadviseurs binnen onze opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je twijfelt over je studiekeuze of als je door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt.
  Vragen over bijvoorbeeld stoppen met je opleiding of eventueel switchen van opleiding kun je ook met de studieadviseur bespreken.

  Studentenloopbaancentrum

  Jouw studieloopbaanbegeleider zal je zo goed mogelijk proberen te begeleiden tijdens je studie. Als er meer specialistische hulp nodig is, dan kan hij of zij je doorsturen naar een studentendecaan, studentenpsycholoog of studie- en beroepskeuzebegeleider. Meer info vind je bij het studentenloopbaancentrum.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Typerend voor deze opleiding
  Er zijn in Nederland verschillende scholen die je opleiden tot pedagoog. Waarom zou je kiezen voor Fontys?

  Wij leiden je op tot praktijkgerichte, allround pedagoog. Tijdens de opleiding staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Je werkt in kleine groepen aan opdrachten, waardoor je veel contact hebt met je docenten en medestudenten. Met vragen kun je altijd bij je docenten, je studieloopbaanbegeleider of studieadviseur terecht. De sfeer is open en toegankelijk.

  Aan het einde van het tweede jaar maak jij jouw keuze voor een minor, leereenheden en stage, zo stel jij je eigen opleiding samen. Doordat je bij ons meteen in het eerste jaar stage gaat lopen, breng je de theorie die je leert direct in de praktijk. Onze hoogopgeleide vakdocenten (90% op masterniveau) zijn (ervaren) pedagogen, orthopedagogen, psychologen, filosofen, sociologen en onderwijskundigen. Hierdoor leer je bij ons opvoedingssituaties te analyseren vanuit meerdere invalshoeken.

  Doordat wij o.a. bij het vaststellen van ons onderwijsprogramma veel samenwerken met het werkveld, sluit onze opleiding goed aan bij de eisen en wensen van een toekomstige werkgever. Met je Fontys Hogeschool Pedagogiek diploma ben je voor hen een uitstekende aanwinst.

  Onze studenten zijn erg tevreden, zij gaven ons in de Nationale Studenten Enqute (NSE) van 2018 een 4,1 (op een vijfpuntsschaal).