Inhoud opleiding

Inhoud

De opleiding PMKE duurt vier jaar en is opgebouwd in twee semesters per jaar. Het eerste jaar bestaat uit een semester Pedagogiek en Management en een semester Educatie en Ondernemerschap. Alle vakken en de beroepsproducten van het semester sluiten op elkaar aan. Zo leer je bijvoorbeeld verbanden leggen tussen de visie van de organisatie op pedagogiek en management. Ook werk je aan de ontwikkeling van professionele vaardigheden. Op deze manier krijg je een beeld van het brede terrein waarop een pedagogisch coach, leidinggevende of beleidsmedewerker actief is. Doordat je al meteen in het eerste jaar minimaal acht uur per week stage loopt wordt dit beeld versterkt.