Hoe krijg je les?

In de lessen is er vanzelfsprekend aandacht voor de theorie die voor jou als (toekomstig) pedagogisch manager van belang is. Theorie is een middel om in de praktijk beter te kunnen functioneren. Je zult dan ook zien dat er in de lessen veel aandacht is voor voorbeelden en ervaringen uit de praktijk en er is veel ruimte voor interactie. De koppeling die in de lessen wordt gemaakt tussen theorie en praktijk helpt je niet alleen om beter te kunnen functioneren in de praktijk: het helpt je ook om de theorie beter te begrijpen. De lessen zijn klassikaal, door verschillende werkvormen die worden ingezet tijdens de lessen, wordt er veel in groepen gewerkt.