Studiebegeleiding

Sfeerafbeelding Fontys

We besteden veel tijd en aandacht aan de begeleiding van onze studenten. Een studieloopbaanbegeleider (SLB-er) staat je gedurende de gehele opleiding terzijde. 
Ieder kwartaal heb je een voortgangsgesprek waarin je samen terugblikt op het voorgaande kwartaal en je plannen bespreekt. Je studieloopbaanbegeleider is het eerste aanspraakpunt binnen de opleiding en doordat iedere student bij ons bekend is de begeleiding zeker in het eerste jaar intensief. Gaandeweg de opleiding zul je steeds meer op eigen kracht functioneren en je studieloopbaan begeleider als klankbord inzetten.