Typerend voor deze opleiding

Binnen onze opleiding staat jouw ontwikkeling centraal. We dagen je uit je talenten te ontdekken om groei bij jezelf te realiseren. Wij voelen ons verantwoordelijk om samen met het werkveld een optimale leeromgeving voor jou te creëren. Kwaliteit en vertrouwen vormen de basis van onze samenwerking met jou en onze omgeving. Onze opleiding stuurt op competenties door een ontwikkelingsgerichte aanpak vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid voorbereidend op een complex, veelzijdig en breed beroep voor nu en in de toekomst. Wat betekent dit?

  • Stuurt op competenties: de opleiding stelt je in staat deze competenties te ontwikkelen en stelt vast wanneer je deze bereikt hebt.
  • Door een ontwikkelingsgerichte aanpak: jouw competentie-ontwikkeling staat centraal: je leert vanuit de situaties die je in het beroep tegenkomt en benut samenwerking met anderen om te leren.
  • Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid: je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en dilemma’s; je draagt bij aan de professionalisering van de sector en bent je bewust van je pedagogische opdracht; je handelt vanuit respect voor jezelf, de ander en de omgeving waarbij samenwerken met anderen uitgangspunt is.
  • Voorbereidend op een complex, veelzijdig en breed beroep: je ontwikkelt voldoende eigen kennis en vaardigheden; je leert omgaan met complexe situaties en ervaart alle aspecten van het beroep; je draagt bij aan de verbetering van het werkveld.
  • Voor nu en in de toekomst: je bent gericht op de actuele situatie en denkt na over je eigen ontwikkeling, die van de organisatie en van de sector.