Toelatingsdata Rockacademie

De toelating bestaat uit een voorselectie en een toelatingsexamen, waar je na aanmelding aan kunt deelnemen.
De instroomprofielen zijn: bas | drums | gitaar | keys | electronic music production | rap | songwriting | vocals.

Aanmelding

LET OP: Deadline aanmelden: 10 februari 2020 (hele aanmeldingsproces moet afgerond zijn). Na die datum kun je je niet meer aanmelden voor studiejaar 2020-2021.

Voorselectie

Je aanmelding wordt beoordeeld in een voorselectie door een commissie bestaande uit docenten van Rockacademie. Van deze beoordeling krijg je een uitslag (uitslag voorselectie / 1e beoordeling) en feedback; deze uitslag wordt uiterlijk 19 maart 2020 per e-mail verstuurd. Als de beoordeling positief is, word je uitgenodigd voor een toelatingsexamen.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen bestaat uit een auditie, gehoortest en motivatiegesprek met een commissie van minimaal drie deskundigen (docenten van de Rockacademie).
De toelatingsexamens vinden plaats van dinsdag 14 t/m donderdag 23 april 2020.
Van het toelatingsexamen krijg je een uitslag en feedback; deze uitslag wordt 4 mei 2020 per e-mail verstuurd.
Als de beoordeling positief is ben je toegelaten (mits voldaan aan de vooropleidingseisen) tot studiejaar 2020-2021 van Fontys Rockacademie.

Lees voordat je het aanmeldformulier voor de toelating in gaat vullen ook Toelichting toelating.