Yoni en Kaïn bespreken het vak sociologie

 

Opbouw

In het eerste jaar van Social Work bestaan je weken uit de volgende verdeling:  

  • 20 contacturen
  • 12 uur zelfstudie
  • 8 uur praktijk

In jaar 1 maak je kennis met het brede sociaal-agogisch domein. Je krijgt vakken als agogiek, psychologie, sociologie, gesprekstechnieken en blended coaching. Daarnaast volg je Real Life Challenge onderwijs. Hierin staan uitdagende vraagstukken centraal, die je samen met medestudenten vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Ook trainen we je in communicatie en expressie, methodisch en creatief werken en coaching.

In het tweede jaar bouw je voort op de stof uit leerjaar 1. Daarnaast ga je de praktijk in: je loopt 168 uur stage.  

In de tweede helft van het jaar ga je je oriënteren op de afstudeerrichtingen en de minoren, zoals GGZ-Professional, Jeugdzorgwerker en Community Development.  

GGZ-Professional 

De GGZ-Professional richt zich op het herstel van mensen met een psychiatrische stoornis en helpt ze hun plaats in de samenleving zo goed als mogelijk weer in te nemen. De GGZ-Professional werkt binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verslavingszorg, maatschappelijke opvang of justitie.

Jeugdzorgwerker

Als jeugdzorgwerker werk je met kinderen en jeugd van 0-23 jaar en hun opvoeders. Thuis, in de wijk of in een (jeugdzorg)instelling. Tijdens de afstudeerrichting leer je de doelgroep en het werkveld kennen net als de methodieken en relevante theorieën. 

Community Development 

Bij de minor Community Development ga je aan de slag met het bedenken van creatieve en innovatieve oplossingen voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken als armoede, eenzaamheid, diversiteit, veiligheid, gezondheid. De samenwerking met partijen zoals buurtbewoners, gemeenten, woningbouwverenigingen, jeugdhulpverleners en scholen is daarbij heel belangrijk.  

Aan het einde van het tweede jaar heb je al gekozen voor een specialisatie of de brede richting Social Work.  

Je start met een interne of externe minor van een halfjaar. De interne minoren zijn in de richting van je specialisatie GGZ-Professional, Jeugdzorgwerker of Community Development. Je loopt twee dagen per week stage. Een externe minor volg je bij een andere hogeschool (binnen of buiten Fontys) of in het buitenland.  

Na deze minor start je met je jaarstage. Deze loopt door in het vierde jaar. Je krijgt ondersteuning bij het vinden van een stageplek. Fontys werkt nauw samen met organisaties in de regio.

De stage die je in je derde jaar bent gestart, loopt door in het eerste halfjaar van jaar 4. Zowel vanuit de opleiding als vanuit de stageplek krijg je begeleiding bij het leren in de praktijk. Hoe verder de stage vordert, hoe zelfstandiger je taken uitvoert. 

Na afronding van de jaarstage start je met je praktijkgerichte afstudeeronderzoek van een halfjaar. Daarna ben je klaar om het werkveld in te gaan als startend social worker. 

Registratie 

Met het getuigschrift Social Work kun je je laten registreren in het beroepsregister van Sociaal Agogen en/of Sociaal Werkers via het Registerplein.   

Daarnaast kent de opleiding Social Work de afstudeerrichtingen Jeugdzorgwerker en GGZ-Professional. Met het getuigschrift van deze afstudeerrichtingen kom je na afstuderen direct in aanmerking voor registratie in het beroepsregister Jeugdzorg van de SKJ of het beroepsregister GGZ-Professional van het Registerplein. Om aan het werk te gaan in de Jeugdzorg/Jeugdhulp of in de Geestelijke Gezondheidszorg binnen een hbo-functie is deze registratie voor veel functies verplicht.